Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Értéktár Bizottság

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 273/2013. (IX. 18.) Kt. határozatával a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv) és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján létrehozta a Budapest XVI. kerületi Értéktár Bizottságot. A Képviselő-testület ezt követően 2013. november 13. napján tartott ülésén döntött a Budapest XVI. kerületi Értéktár Bizottság tagjairól és elfogadta annak szervezeti és működési szabályzatát.

A Bizottság tagjai: Kovács Raymund alpolgármester (elnök), Gilyén Ince önkormányzati képviselő (tag) és Pappné Gyimesi Mónika műhímző (tag)

A Budapest XVI. kerületi Értéktár Bizottság - mint települési értéktár bizottság - szervezi a XVI. kerület közigazgatási területén fellelhető, illetve itt létrehozott nemzeti értékek azonosítását, továbbá dönt ezek Budapest XVI. kerületi Értéktárba történő felvételéről.

A Htv. alapján a Magyar Értéktár egy alulról építkező piramisszerű rendszer, amely a települések, a megyék, az egyes tájegységek, a különböző ágazatok és a külhoni közösségek értékeit együtt tartja nyilván. A nemzeti értékek helyi azonosítása a települési értéktár bizottságok által történik. A települési értéktár bizottságok a települési értéktárba felvett nemzeti értékeket megküldik a megyei értéktár bizottságok számára. A helyi jelentőséget meghaladó értékek a megyei értéktár bizottság döntése alapján a megyei értéktárakba nyerhetnek felvételt. A megyei értéktárakba felvett értékekről a Hungarikum Bizottságot kell tájékoztatni, javaslatot téve egyidejűleg az arra érdemes értékek Magyar Értéktárba való felvételére. A Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek be.

A nemzeti érték fogalmát a Htv. határozza meg:

nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme során felhalmozott és megőrzött minden szellemi, anyagi, természeti és közösségi érték, vagy termék, amely

a) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység

lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,

b) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,

c) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez;

A Htv. 8 szakterületet határoz meg, ahol nemzeti értékek keletkezhetnek:

1. agrár- és élelmiszergazdaság, 2. egészség és életmód, 3. épített környezet, 4. ipari és műszaki megoldások, 5. kulturális örökség, 6. sport, 7. természeti környezet, 8. turizmus és vendéglátás.

Közzétéve
2016. 06. 14. - 10:35
Utoljára szerkesztve
2020. 02. 18. - 15:34