Ugrás a tartalomra

Főépítészi szakmai konzultáció

A FŐÉPÍTÉSZ SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE – telefonos bejelentkezés alapján:

Minden hónap első és harmadik keddjén, délelőtt 8:15-tól, folyamatosan feltöltve az időpontokat, 15 percenkénti sorrendben.

Megbízott főépítész: Tóth Miklós

Időpontegyeztetésre hívható telefonszámok: 061-40-11-741; 061-40-11-500; 061-40-11-415.

A főépítészi szakmai konzultáció papíron alapon benyújtott dokumentáció alapján történik.

Főépítészi szakmai konzultáció kérelem formanyomtatvány

Helyi jogszabály: https://net.jogtar.hu/rendelet?council=xvi-kerulet&docid=A1700040.16R&c…

A szakmai konzultáció szabályai

56. § (1) Az önkormányzat a településképi-védelmi tájékoztatás, a településképi arculati kézikönyv vonatkozó elemeinek megismertetése, valamint a településképi követelmények és a Kerületi Építési Szabályzat betartása érdekében szakmai tájékoztatás vagy szakmai konzultáció lehetőségét biztosítja.

(2) A szakmai konzultáció folyamata az ügyfél által a főépítészhez benyújtott kérelemre indul.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell legalább a településképet érintő tervezett tevékenységhez kapcsolódó releváns információkat.

(4) A szakmai konzultáció a kerületi főépítésszel szóban történik.

(5) Szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy a főépítész döntése alapján a helyszínen is lefolytatható.

(6) A konzultációról készült emlékeztetőt a kerületi főépítész nyilvántartásba veszi.

A szakmai konzultáció tartásának kötelező esetei

57. §  Az építtetőnek vagy megbízottjának szakmai konzultációt kell kérni, ha

a) helyi védett érték részleges - a karakteréhez illő részek - bontását,

b) helyi védett érték külső

ba) felújítási,

bb) helyreállítás,

bc) bővítési, továbbá

c) a védett építmény

ca) jellegét, megjelenését bármely módon érintő,

cb) az építési telkének terepviszonyait és

cc) az építési telek beépítettségét megváltoztató munkát

kívánja megkezdeni és végezni, és

d) az egyszerű bejelentési eljárással új épület építését, bővítését kívánja végezni a mátyásföldi villák területén (MV), valamint a közúti közlekedési terület (Köu) területével határos építési telkek területén, új épület építése esetén.

Csatolmány Méret
Főépítészi szakmai konzultáció kérelem formanyomtatvány (304.13 KB) 304.13 KB
Közzétéve
2020. 05. 21. - 09:46
Utoljára szerkesztve
2022. 01. 18. - 11:09