A gyerekek védelmében

A Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ január 22-én tartotta éves szakmai tanácskozását, amelynek kiemelt témája a gyermekek elleni szexuális visszaélések kérdésköre volt.

Az intézmény új vezetője, Hanuláné Kurdi Ágnes köszöntője után személyi változásokat jelentett be: a nyugdíjba vonult Sapszon István helyett Matolcsi Ildikó lett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője, a Központ szakmai vezetését pedig a jövőben Simon Gábor látja el.

Szász József alpolgármester elismerését fejezte ki mindazoknak, akik a családsegítő és szociális területen vállalnak munkát, hiszen feladatuk igen nehéz, nagy szakértelmet és sok türelmet igényel, az esetek egy részében pedig komoly konfliktusok vállalásával jár. Különösen így van ez, amikor sokszor egészen kicsi gyerekek esnek áldozatul szexuális visszaéléseknek. Ez minden ép érzésű emberben indulatokat ébreszt, a gyermekvédelem dolgozóinak viszont épp az indulatokat félretéve, a jogszabályokban előírt út végigjárásával kell segíteniük a kiszolgáltatottaknak.

Hanuláné Kurdi Ágnes elmondta, hogy az a sajnálatos tény tette az idei konferencia kiemelt témájává a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket, hogy ezek száma az elmúlt évben jelentősen emelkedett. Több olyan eset jutott ugyanis a tudomásukra, amelyben óvodás korúaknál vagy annál kisebbeknél merült fel az érintettség.

Arról, hogy ilyen esetekben mit lehet tenni, a téma egyik legismertebb hazai szakértője, dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Alapítvány munkatársa tartott előadást. Beszélt arról, hogy milyen tévhitek élnek a köztudatban az elkövetőkkel kapcsolatban, valamint arról a jogszabályról is, amely kimondja: minden olyan cselekmény, amely egy felnőtt nemi vágyainak kielégítését szolgálja kiskorúakkal, gyerekkel szemben, szexuális erőszaknak minősül. 2012 óta pedig ezek a cselekmények nem évülnek el, bármikor is derül rájuk fény. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy eredményt csak rendkívül körültekintő intézkedésekkel lehet elérni, hiszen a bizonyítás igen nehéz. Éppen ezért van kiemelt szerepe a megelőzésnek.

Matolcsi Ildikó a 2017-es év tapasztalatait foglalta össze. Különösen értékesnek minősítette az évközi esetkonferenciákat, amelyeken az egyes történetek szakmai elemzése vihet közelebb a megoldáshoz. Emellett fontos adatokhoz jutottak az éves szakmai tanácskozásra beérkezett írásos beszámolókból is. 83 felkérést küldtek ki – a háziorvosoknak, a Területi Szociális Szolgálatnak, a Vöröskeresztnek, az iskoláknak, a bölcsődéknek és a jelzőrendszer más tagjainak – akiktől a látókörükben tapasztalható leggyakoribb problémákról kértek tájékoztatást. A beszámolók olyan új jelenségekre is kitértek, mint az iskoláskorú dohányzók növekvő száma és az energiaital-fogyasztás káros hatása, emellett kiemelték a lakhatási és az életfeltételek hiányosságával kapcsolatos problémákat is.

Ezután Huszka Andrea, az Önkormányzat Szociális Irodájának vezetője számolt be arról, hogy a szociálisan rászoruló, felsőoktatásban tanulni kívánó diákok 2000 óta vehetnek részt a Bursa Hungarica pályázaton – ahol hároméves ösztöndíjat kaphatnak –, ám ezt a lehetőséget nagyon kevesen használják ki. Jelentkezni októberben és novemberben lehet, a részletekről pedig a XVI. Kerületi Újságból, az Önkormányzat honlapjáról és a 4011-432-es telefonszámon tudhatnak meg többet az érdeklődők.

Simon Gábor és Frecska Veronika a tavalyi év legtanulságosabb eseteit mutatta be a megjelenteknek, rávilágítva azok problémáira és a megoldási lehetőségekre.

Végül Hanuláné Kurdi Ágnes és Horváth Andrea családsegítő ismertette azt az új rendelkezést, amely ősztől előírja óvodai és iskolai szociális munkás oktatási intézményekben való kötelező jelenlét.

XVI. Kerületi Újság