Ugrás a tartalomra

A segítő szakmák legjobbjai 2020-ban

díjak
díjak
Dr. Becze Ádám a Margit utcai rendelő háziorvosa
díj
vendégek
díj

A szociális munka napját általában nagyszabású rendezvény keretében szokta megünnepelni a Kertváros. Most azonban, amikor célszerű kerülni a nagy létszámú rendezvényeket, szinte négyszemközt vehette át jutalmát az Év orvosa, az Év egészségügyi szakdolgozója és az Év szociális munkása. A méltatások után a díjakat Kovács Péter polgármester és a két alpolgármester, Ács Anikó és Szász József adta át a kitüntetetteknek. A helyszín a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme volt, és az érintetteken kívül csak a díjazottak intézményvezetői valamint a Szociális és Szociális Intézményi Iroda néhány illetékese volt jelen.    

Az Év Orvosa
Dr. Becze Ádám közismert és elismert tagja a kerületi orvostársadalomnak. A biológia iránti fokozott érdeklődése már gyermekkorban megmutatkozott, kezdetben azonban nem orvos, hanem inkább állatkert-igazgató szeretett volna lenni. A Semmelweis Egyetem csak az érettségi évében merült fel először, amelynek Általános Orvostudományi Karán 2011-ben szerzett diplomát.    
Az egyetemi évek alatt már oktatott is. A SOTE Magatartástudományi Intézetében volt egy képességfejlesztő műhely, a Humánia Pályaszocializációs Műhely, amely a jövő orvosainak kommunikációt, empátiagyakorlatokat, konfliktuskezelést tanított. Egy másik műhelyben a pszichonefrológiával ismerkedett. Ez a tudományág pedig a krónikus vesebetegek pszichéjével, a nekik nyújtandó lelki segítség lehetőségeivel foglalkozik. E két műhelyben végzett kutatásain alapuló publikációiért több alkalommal elismerésben is részesült. 2015-ben háziorvostanból tett szakvizsgát, és ettől az évtől kezdve dolgozik a XVI. kerületben háziorvosként, a Margit utcai rendelőben.
A családorvosi munka mellett lehet plusz feladatokat vállalni. Becze Ádám a betegségek megelőzését tartotta fontosnak, így prevenciós szolgálatokban vett részt. A megelőzés a célja a jelenleg is folyó „Három generációval az egészségért” programnak is, amelynek szintén aktív résztvevője.
2018 októbere óta a XVI. kerület alapellátásának szakmai vezetője. Szakmai elismertsége alapján bízták meg ezzel a feladattal. Közvetít orvosok és orvosok között, az Önkormányzat és az orvosok között, összefoglal, javasol, tanácsot ad, háttérmunkát végez a működőképes egészségügy érdekében. Részben e munkának következménye, hogy 2019 óta a Magyar Orvosi Kamara területi szervezetének küldötte.
Fiatalos lendülettel végzi mind orvosi, mind vezetői munkáját. Minden körülmények között a betegek érdekét tartja szem előtt. Erős kitartással szervezi és irányítja a kerületi alapellátásában tevékenykedő praxisokat, melyre jelenleg a koronavírus idején még nagyobb szükség van. Naprakész mind a szakmai, mind a betegellátás szervezését érintő irányelvek, rendeletek, protokollok terén. Kollégái bármilyen kérdéssel, kéréssel fordulhatnak hozzá, nem ismer lehetetlent. Ha kell, éjszaka is dolgozik, hogy feladatát időre ellássa, kollégáinak a szükséges segítséget, támogatást megadja. Konstruktív ötleteire, megoldási javaslataira mindig lehet alapozni.
Szakmai munkája és családja mellett jut ideje egyéb tevékenységekre is, mint például a Bálint csoportra, amely az orvosok gyógyítással kapcsolatban kialakuló lelki problémáira keres megoldásokat. Emellett pedig néhány társával gyerekrendezvényeken táborok alkalmával egy kis alkalmi zenéléstől sem riad vissza. Szerteágazó tevékenységét az Önkormányzat az Év Orvosa 2020. díjjal ismerte el.

Az Év Egészségügyi Szakdolgozója
Bátovszky Mihályné  

Három évtizede áll a XVI. kerületi egészségügy szolgálatában. A szakirányú végzettség megszerzése után a MÁV kórházban dolgozott szemészeti asszisztensként, majd összehozta a sors dr. Ember Irén gyermekgyógyász doktornővel, akinek közel 30 évig munkatársa volt. A doktornő így vallott róla: „A 27 együtt ledolgozott év alatt mindig lehetett rá számítani, szinte soha nem volt távol a rendelőtől, olyanra nem is emlékszem, hogy betegállományban lett volna.” Ő maga pedig így emlékezett az elmúlt évtizedekre: „Életem legjobb döntése, hogy sikerült ezt a 27 évet szeretetben, megbecsülésben együtt dolgozni.”
Kedvességével, segítőkészsége gyorsan közismertté vált. Gyermekszeretete mind a kollégák, mind a kezelésre szoruló gyerekek szüleinek elismerését kivívta. Szakmailag magas színvonalon, precízen dolgozik, minden esetre emlékszik, igen jól ismeri a páciensek kórtörténetét. A beteg gyermekekkel, szülőkkel végtelenül kedves, türelmes, megnyugtató, megértő. A praxisban adódó nehézségeink áthidalásában is emberséges és támogató volt, mindig lehetett rá számítani. A jelenlegi járványhelyzetben korából és a saját kockázati tényezőiből adódó veszélyekkel nem nagyon törődött, a járvány mindkét hullámát lelkiismeretesen végigdolgozta.
Bátovszky Mihályné közeledik aktív pályafutása végéhez, hiszen december 1-jén nyugdíjba vonul. Az Önkormányzat vezetése a kerület lakói nevében is köszöni eddigi tevékenységét és boldog nyugdíjas éveket kíván Bátovszky Mihálynénak, akit az Év Egészségügyi Szakdolgozója díjban részesített.

Az Év szociális munkása
Pintérné Mészáros Ildikó
 
A Bem József Óvónőképző Szakközépiskolában érettségizett 1980-ban, majd a Budapesti Tanítóképző Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 1985-ben óvodapedagógus szakon szerzett diplomát. Ezt követően az Ikarus Járműgyártó Részvénytársaságnál helyezkedett el. A szociális munkába 2005-ben kapcsolódott be, amikor a Területi Szociális Szolgálat dolgozója lett. Itt olyan feladat várt rá, amelyet szakmaként nem, csakis hivatásként lehet teljesíteni. Idős és fogyatékkal élő személyek gondozását látta és látja el ma is, empátiával, odaadással, széles körű szaktudással és nagy teherbírással.
Könnyen teremt kapcsolatot, így általában már az első találkozás alkalmával elfogadják őt a gondozottak. Bíznak benne. Segítségére nem csak az idősek, de a kollégái is számíthatnak. Nyugodt, kiegyensúlyozott természetével, optimista hozzáállásával, a legnehezebb helyzetekben lévőket is megnyugtatja, reményt, kapaszkodót ad nekik.
Gondozottjai mindig szeretettel és tisztelettel beszélnek róla, elismerésüket többen írásban is eljuttatták a szolgálat vezetőjéhez. Ezekből kiderül, hogy munkáját lelkiismeretesen látja el, maximálisan odafigyelve azokra, akik számítanak rá. Segít a mindennapjaik nehézségeivel szembenézni, feloldani a betegségből eredő tehetetlenséget, enyhíteni a kiszolgáltatottság érzését. Szakmai felkészültsége és hozzáértése a hosszú évek alatt szerzett tapasztalatokkal igazi értéket képvisel. Személyiségének legfőbb vonásai a lelkiismeretesség, az együttérzés, megbízhatóság és a segíteni akarás.
Az Önkormányzat Pintérné Mészáros Ildikó kiemelkedő munkáját az Év szociális munkása díjjal ismerte el.

XVI. Kerületi Újság 

Csatolmány Méret
Batovszky Mihalyne.pdf (182.88 KB) 182.88 KB
Dr Becze Adam.pdf (194.09 KB) 194.09 KB
Pinterne Meszaros Idiko.pdf (187.78 KB) 187.78 KB
Hír kategória
Közzétéve
2020. 11. 06. - 13:37
Utoljára szerkesztve
2020. 11. 20. - 13:22