Ugrás a tartalomra

Az internetes megrendelés buktatói

A koronavírus járvány felülírta a fogyasztói szokásainkat is! Egyre többen rendelnek interneten, sok cég reklámozza úgy a szállítását, hogy az érintésmentes átadással valósul meg. Mik az internetes megrendelés buktatói?

Sokszor az okozza a problémát, hogy a fogyasztó a termék állapotának ellenőrzése nélkül aláírja az átvételi elismervényt. Ezen általában az is szerepel, hogy azt sérülésmentesen vették át, és csak a kibontáskor derül ki számára, hogy valójában a termék sérült, törött. A cégek a garanciális igényt pedig azért fogják elutasítani, mert a fogyasztó aláírásával elismerte a termék kifogástalan állapotban történő átvételét.

Meddig terjed a vállalkozás felelőssége, mikor száll át a kárveszély a fogyasztóra?
A vállalkozás mindaddig az időpontig felel a termék sérülésmentességéért (kárveszély), ameddig a fogyasztó azt birtokba nem veszi. Ezzel függ össze, hogy a fogyasztónak kötelezettsége késedelem nélkül ellenőrizni, nem törött-e, sérült-e a termék.
A tartós fogyasztási cikkek (például: bruttó 10.000 Ft feletti vételárú okostelefon, laptop, számítógép, televízió, stb.) esetében kötelező, egyéves jótállási kötelezettség (garancia) terheli a vállalkozást. Ez teljes körű, és az adott termék mindenféle hibájára kiterjed, így arra is, ha az átadáskor már sérült volt a termék (de természetesen arra is, ha az árucikk hibásan vagy nem működik). A jótállási kötelezettség alapján pedig a kereskedőnek be kell bizonyítania, hogy a hiba - azaz jelen esetben a sérülés - oka csak a teljesítést, azaz az átvételt követően keletkezett. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy elsősorban ingyen ki kell javítania vagy ki kell cserélnie a terméket, ha pedig ezeket nem vállalja vagy ezek teljesítése lehetetlen, akkor a fogyasztó vételár-leszállítást vagy a teljes vételár visszatérítését is igényelheti.
Ha olyan árucikkről volt szó, amelyre nincs kötelező egyéves jótállás, egyáltalán nem lehet eltekinteni a termék állapotának azonnali ellenőrzésétől, ez a fogyasztó felelőssége. Itt is viszont él az az előírás, hogy hat hónapon belüli hiba esetén, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, miszerint a termék eleve hibás, azaz például sérült állapotban érkezett. Kivéve, ha ez a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 
„Csomag” vagy „csomagolás”? Nem mindegy!
Előfordult már az is, hogy az átvételi elismervényen nem is magának a „csomagnak”, hanem a „csomagolásnak” a sértetlenségét íratták alá a fogyasztóval. Amennyiben erre hivatkozik a kereskedő, és emiatt utasítja el a garanciát, ez már önmagában is nyilvánvalóan alaptalan, hiszen a termék nem egyenlő a csomagolással. Ugyanis a vállalkozás nem a csomagolásért felel, hanem a megrendelt csomag, azaz az árucikk sértetlenségéért.
 
Mit tehetnek a fogyasztók, ha kiderül, hogy sérült az internetről megrendelt termék?
• Amennyiben internetről történt a megrendelés, és a fogyasztó kibontáskor azt látja, hogy sérült a termék, akkor indokolás nélkül 14 napon belül elállhat a szerződéstől. Ilyenkor visszaküldheti a terméket saját költségén, és ekkor vissza kell kapnia az általa teljes kifizetett teljes összeget. Fontos, hogy ekkor kizárólag azért az értékcsökkenésért tehető felelőssé a fogyasztó, ami a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból fakadt. Amennyiben viszont azonnal, a kibontást követően visszaküldi a terméket, úgy nyilvánvalóan ez az eset nem áll fenn.
Lényeges, hogy a fogyasztó az indokolás nélküli elállási jogát írásban gyakorolja, mivel ennek megtörténtét neki kell bizonyítania. Egyértelműen kell fogalmaznia, hogy az elállási jogát érvényesíti.
• Tartós fogyasztási cikkeknél emellett, az egyéves kötelező garancia keretében kérhetik a fogyasztók, hogy javítsák ki vagy cseréljék ki az eleve sérülten kiszállított terméket. Ha pedig ezt nem vállalja a kereskedő vagy ennek teljesítése lehetetlen, akkor vételár-leszállítás kérhető vagy a teljes vételár megtérítése.Ha az indokolás nélküli elállás helyett inkább ezt az igényt szeretnék érvényesíteni, fontos ismét, hogy pontosan fogalmazzanak.
Előfordulhat az is, hogy az érintett tartós fogyasztási cikk már olyan mértékben sérült állapotban érkezett, hogy az már a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha ezt a fogyasztó legkésőbb az átvételtől számított 3 munkanapon belül bejelenti, akkor rögtön ki kell cserélni a terméket.
• Ha a sérülten átvett termék nem tartós fogyasztási cikk, akkor is kérheti a fogyasztó a vállalkozástól az ingyenes javítást vagy cserét, ennek hiányában pedig a vételár leszállítását vagy a teljes vételár megtérítését. 6 hónapon belüli hiba esetén ugyanis a kereskedő ezek alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a sérülés oka csak később, a termék átvételét követően keletkezett.
 
Az internetes megrendeléseknél a fogyasztóknak sokkal tudatosabban kell eljárniuk! Azonnal győződjenek meg a termék átvételekor annak sértetlenségéről és ellenőrizzék, mit is írnak alá. A kibontás folyamatát, ha van rá mód, dokumentálják (kép- vagy videófelvétel útján), mert ez később fontos bizonyíték lehet. Amint felfedezték a törést, sérülést, haladéktalanul jelentsék be azt a forgalmazó vállalkozásnak.


dr. Kolyvek Antónia

Forrás: XVI. Kerületi Újság

Hír kategória
Közzétéve
2020. 05. 08. - 14:10
Utoljára szerkesztve
2020. 05. 08. - 14:11