Ugrás a tartalomra

Életének 97. évében elhunyt dr. Garamvölgyi Árpádné, Elvira néni

Életének 97. évében elhunyt dr. Garamvölgyi Árpádné Szebeni Ilona Elvira nyugalmazott pedagógus, kerületünk díszpolgára.

A köztiszteletnek örvendő Elvira néni 1922. november 11-én született Sarkadon. Az elemi iskolát Hevesen, a polgárit Jászapátin végezte. Tanítói oklevelét a Cinkotai Állami Tanítónőképző intézetben szerezte 1941-ben. Ezzel végleg elkötelezte magát a fiatalok nevelése, oktatása mellett. Első pedagógusi feladatát Kárpátalján teljesítette, ahol egy tanteremben 8 évfolyamot tanított, majd Szerencsen folytatta oktatói munkáját.

1945 novemberében kötött házasságot Dr. Garamvölgyi Árpáddal. Ekkor költözött a fővárosba, először Árpádföldre, majd 1945-ben Mátyásföldre, ahol haláláig élt. Kezdetben Cinkotán, majd 50 éven keresztül a Táncsics Mihály Általános Iskolában tanított. 1952-ben matematika-fizika szakon tanári oklevelet szerzett.

Igazi, elkötelezett tanárnő volt, aki minden diákjából a lehető legtöbbet és legjobbat igyekezett kihozni. Szigorú, de igazságos és következetes pedagógus hírében állt, nagy munkabírással és erős hivatástudattal. Növendékeit nem csak tanította, de nevelte is. Tevékenysége a kicsöngetéssel soha nem ért véget, sokszor vállalt iskolán kívüli feladatokat.  Részt vett a Millenniumi Táncsics-évkönyv szerkesztésében, majd az egykori cinkotai iskolája évkönyvének készítésében is, amely időközben Szerb Antal Gimnáziummá változott.

Magas szintű szakmai munkájának elismeréséül 1968-ban matematikai szakfelügyelőnek nevezték ki Budapest X., XIV. és XX. kerületének iskoláiban. 1981-ben ment nyugdíjba, de még közel húsz évig tanított régi iskolájában, és magántanítványok oktatását is vállalta. Példamutató pedagógusi tevékenységét 2007. március 15-e alkalmából a XVI. Kerület Díszpolgára címmel ismerte el az Önkormányzat.

Házasságából 3 leánygyermek született, akiket szigorúan, de féltő gonddal és szeretettel nevelt. Nagymamaként is jelentős szerepet töltött be, unokái számára a mai napig emlékezetesek a nála töltött nyarak, a tőle kapott szeretet, a sok szép ajándék.

Férjének 1982-ben bekövetkezett halála után egyedül élt, de nem volt magányos. Egyre növekvő családja, volt kollegái, tanítványai rendszeresen látogatták.

Életének utolsó hat évében egy sajnálatos otthoni baleset ágyhoz kötötte, de ezt az állapotot is méltósággal, türelemmel és megnyugvással viselte.

December 25-én, karácsony másnapján hajnalban, csendben, szenvedés nélkül hagyta itt a földi világot. Emlékét a gyászoló családon kívül kegyelettel őrzik majd kollégái, számtalan tanítványa, azok szülei és mindenki, aki példamutató élete szellemi örökösének tekinti magát.

Dr. Garamvölgyi Árpádnét a gyászolók január 18-án 9:30 órakor kísérik utolsó útjára a Cinkotai Temetőben.

A XVI. kerületi Önkormányzat saját halottjának tekinti.

Nyugodjék békében!

Forrás: XVI. Kerületi Újság

Hír kategória
Közzétéve
2019. 01. 07. - 12:15
Utoljára szerkesztve
2019. 01. 18. - 09:34