Ugrás a tartalomra

Felhívás a XVI. kerületi Értéktárba történő javaslattételre

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 8-i ülésén a magyar nemzeti értékek - amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja -, az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében történő összegyűjtése érdekében újraindította a Budapest XVI. kerületi Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Értéktár Bizottság) működését. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (2) bekezdése értelmében az Értéktár Bizottság a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - azonosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a kerületi értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a Megyei Értéktár Bizottság részére. 

A Törvény előírásai alapján a XVI. kerület területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a XVI. kerületi értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a XVI. kerület polgármesteréhez címzett javaslatában. Amennyiben tudomása van, a XVI. kerület területén fellelhető nemzeti értékről, az alábbi kategóriák bármelyikébe besorolva tegyen javaslatot a XVI. kerületi Értéktárba történő felvételére! 

Nemzeti érték szakterületenkénti kategóriái (melynek részletes leírása a benyújtáshoz szükséges űrlapon megtalálható): 

a)    agrár- és élelmiszergazdaság
b)    egészség és életmód
c)    épített környezet
d)    ipari és műszaki megoldások
e)    kulturális örökség
f)    sport
g)    természeti környezet
h)    turizmus és vendéglátás

Javaslatot tenni az Önkormányzat honlapján közzétett „Javaslattétel a XVI. kerületi Értéktárba történő felvételre" című Nyomtatvány kitöltésével lehet, melyet elektronikus úton, vagy papír alapon szükséges eljuttatni Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesteréhez (e-mail-cím: humaniroda@bp16.hu; postai cím: Humán Iroda, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, 1163 Budapest, Havashalom u. 43.). A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,Javaslattétel a XVI. kerületi Értéktárba történő felvételre". 

A beérkezett javaslatokat az Értéktár Bizottság 90 napon belül elbírálja, az elbírálás eredményéről a javaslattevőt írásban tájékoztatja. 

Javaslataikat várva, együttműködésüket köszönöm!

Tisztelettel:                               Szász József 
                                                 alpolgármester 
                               XVI. kerületi Értéktár bizottság elnöke

Csatolmány Méret
Ertektar_felhivas_2023.pdf (98.63 KB) 98.63 KB
Ertektar_javaslat_2023.pdf (175.45 KB) 175.45 KB