Ugrás a tartalomra

FELHÍVÁS - DÍSZDIPLOMA

FELHÍVÁS

 

Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben lakó óvónőnek, tanítónak, tanárnak a figyelmét, aki 1947-ben, 1952-ben, 1957-ben, illetve 1967-ben kapta meg pedagógus diplomáját

-

állami vagy felekezeti intézményben,

-

illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem működtet pedagógusképző intézményt, továbbá

-

legalább 30 éven keresztül dolgozott a pedagóguspályán, vagy a művelődésügy területén,

 

hogy díszoklevél adományozására irányuló kérelmét

 

2017. február 28. napjáig

 

juttassa el a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Ügyosztályára személyesen, vagy postai úton. (1163 Budapest, Havashalom u. 43. 221-es szoba) További információ kérhető: Erdősné dr. Kocsis Helga II. emelet 221-es szoba, telefon: 4011 421

A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:

-

az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódja vezetőjéhez címzett kérelem, amely tartalmazza az igénylő nevét, (hölgyeknél leánykori nevét) édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét, TAJ számát, adóazonosító számát,

-

szakmai önéletrajz,

-

az eredeti diploma fénymásolata, (nem magyar nyelvű diploma esetén, annak hiteles magyar fordítása szükséges!)

-

a pedagógus pályán eltöltött minimum 30 év igazolására a munkakönyv 1. és 9-12. oldalainak fénymásolata,

-

ha a kérelmező már megkapta a díszoklevél egyik fokozatát, úgy a kérelemhez elegendő a díszoklevél másolatának és a szakmai önéletrajznak a csatolása.

 

  • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról - amennyiben nem áll módjában azokról fénymásolatot készíttetni - kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk,

 

  • továbbá arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.
Hír kategória
Közzétéve
2017. 02. 01. - 11:30
Utoljára szerkesztve
2017. 12. 05. - 20:39