Ugrás a tartalomra

Felhívás jubileumi diploma adományozására

Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben lakó óvónőnek, tanítónak, tanárnak a figyelmét, aki 1954-ben, 1959-ben, 1964-ben, illetve 1974-ben kapta meg pedagógus diplomáját

  • állami vagy felekezeti intézményben,
  • illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem működtet pedagógusképző intézményt, és
  • életét a pedagógusi pályának szentelte,

hogy díszoklevél adományozására irányuló kérelmét

2024. február 29. napjáig 

juttassa el a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára személyesen, vagy postai úton (1163 Budapest, Havashalom u. 43. II. emelet 224. szoba). 

További információ kérhető: Majorné Szabó Etelka, telefon: +36-1/4011-528 

A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:

  • az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódja vezetőjéhez címzett kérelem, (amely tartalmazza az igénylő nevét, hölgyeknél leánykori nevét, édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, elérhetőségét)
  • szakmai önéletrajz 
  • az eredeti diploma fénymásolata (nem magyar nyelvű diploma esetén annak hiteles magyar fordítása)
  • amennyiben a kérelmező korábban már részesült a díszoklevélben, akkor a kérelemhez elegendő a díszoklevél másolatának és a szakmai önéletrajznak a csatolása

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról - amennyiben nem áll módjában azokról fénymásolatot készíttetni - kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk, továbbá arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.