Ugrás a tartalomra

Felhívás jubileumi diploma adományozására

Felhívjuk annak a Budapest Főváros XVI. kerületben lakó óvónőnek, tanítónak, tanárnak a figyelmét, aki 1953-ban, 1958-ban, 1963-ban, illetve 1973-ban kapta meg pedagógus diplomáját

-

  • állami vagy felekezeti intézményben,

-

  • illetve olyan felekezeti intézményben, amely jelenleg nem működtet pedagógusképző intézményt, és

-

  • életét a pedagógusi pályának szentelte,

hogy díszoklevél adományozására irányuló kérelmét

2023. február 28. napjáig

juttassa el a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Irodájára személyesen, vagy postai úton (1163 Budapest, Havashalom u. 43. II. emelet 224. szoba).

További információ kérhető: Majorné Szabó Etelka, telefon: +36-1/4011-528

A jubileumi diplomák adományozásához szükséges:

-

  • az eredeti oklevelet kiállító intézmény vagy jogutódja vezetőjéhez címzett kérelem (amely tartalmazza az igénylő nevét, hölgyeknél leánykori nevét, édesanyja leánykori nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, elérhetőségét)

-

  • szakmai önéletrajz

-

  • az eredeti diploma fénymásolata (nem magyar nyelvű diploma esetén annak hiteles magyar fordítása)

-

  • amennyiben a kérelmező korábban már részesült a díszoklevélben, akkor a kérelemhez elegendő a díszoklevél másolatának és a szakmai önéletrajznak a csatolása
  • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fent felsoroltakról - amennyiben nem áll módjában azokról fénymásolatot készíttetni -, kérésére a helyszínen fénymásolatot készítünk,
  • továbbá arra, hogy a beadási határidőn túl érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.