Ugrás a tartalomra

Hirdetmény a mátyásföldi volt repülőgépgyár épületeinek egy részére (toronyrész) vonatkozó helyi egyedi védelem megállapítására vonatkozó eljárásról

 

HIRDETMÉNY

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a településkép védelméről (TKR) szóló
40/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelete alapján

a Budapest XVI. kerület 103770 (Újszász utca 41-43.) és 103771 (Újszász utca 45.) helyrajzi szám alatti ingatlanokon található, a mátyásföldi volt repülőgépgyár épületeinek egy részére (toronyrész) vonatkozó helyi egyedi védelem megállapítására vonatkozó eljárásról

Az egyedi védelemmel érintett terület:

Budapest XVI. kerület 103770 (Újszász utca 41-43.) és 103771 (Újszász utca 45.) helyrajzi szám (toronyrész). A XVI. kerület, Újszász utca 41-43 sz., hrsz: 103770 és a XVI. kerület, Újszász utca 45. sz., hrsz: 103771 alatti épületek Magyarország első repülőterének épületcsoportjához tartoznak, amit későbbiekben repülőgépgyárnak hasznosítottak. Az épületcsoport a XX. századi magyar ipari építészet különleges funkciójú egyedi alkotása, melynek megőrzése a helyi értékvédelem érdeke.

Az eljárás célja:

A XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 182/2021. (III.26) alapján az érintett területen az eljárás a megalapozó értékvizsgálat alapján az ún. „toronyrész” épületrészre vonatkozik, és a kerületi helyi egyedi védettséget célozza a toronyrész vonatkozásában.

Az előterjesztés és a megalapozó értékvizsgálat az alábbi linken elérhető:

https://www.bp16.hu/sites/default/files/oldal/2021/dokumentum/40-2021.pdf

Fentiekkel összhangban az előterjesztés a 103770 és 103771 hrsz-ú telkek vonatkozásában a toronyrészre a helyi egyedi védelem megállapítására irányuló eljárást megindítja, és egyben ezzel párhuzamosan megkezdi a teljes épületállomány részletesebb vizsgálatát egy esetleges későbbi védelem bővítése céljából.

A tulajdonosok és érdekeltek külön levél megkeresést is kapnak a TKR-rel összhangban.

Az eljárás várható hatása:

A helyi védettség elrendelése előremozdítja az épületek megőrzését és elősegítheti a távlati hasznosítás keretében egy a településfejlesztési koncepción alapuló szakszerű városépítészeti javaslat készítését.

Észrevételezés formája:

Amennyiben a TKR-ben meghatározott 15 napos tájékoztatási időszak alatt észrevételt kíván tenni, azt aláírt formában a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre küldve, vagy postai levélben elküldve teheti meg.

A TKR részletesen szabályozza a helyi védelem megállapításának formáját, az Önkormányzat ennek alapján jár el.

Hír kategória
Közzétéve
2021. 03. 30. - 15:30
Utoljára szerkesztve
2021. 03. 30. - 15:45