Ugrás a tartalomra

Indul a nyári diákmunka program 2022. évben

A korábbi évek programjainak tapasztalatait felhasználva 2022. évben ismételten meghirdetésre kerül a „Nyári diákmunka” program.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat idén is bekapcsolódik a programba, elősegítve ezzel a kerületben állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 16-25 év közötti, nappali tagozatos diákok adminisztratív vagy könnyű fizikai munkára történő nyári foglalkoztatását. A program keretében a diákok Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnál és intézményeinél 2022. július 01. és július 31., valamint 2022. augusztus 01. és augusztus 31. közötti időszakban tudnak munkát végezni.

Jelentkezni kizárólag teljes hónapra, 6 órás munkavégzésre lehet.

A munkabér: bruttó 150.000 Ft/fő/hó.

Jelentkezés menete:

Azok a nappali tagozatos diákok, akik részt kívánnak venni a programban:

  1. Vegyék fel a kapcsolatot regisztráció céljából – mely 2022. június 15-től nyílik meg - a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályával (címe: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. szám, tel.: +36-1/403-0002)
  2. A regisztrálást követően pedig keressék fel Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban Tóth Valéria humánpolitikai referenst (címe: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.; 103. sz. hivatali helyiség) az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban, valamint a munkaszerződéshez szükséges adatlap kitöltése miatt.

A Szakrendelő a diákokat alkalmassági vizsgálatra, kizárólag az előzetesen egyeztetett megadott időpontokban tudja fogadni.

Szükséges dokumentumok a szerződés megkötéséhez:

  • adatlapot kitölteni (Polgármesteri Hivatal I. em. 103.),
  • személyi igazolvány, lakcímkártya, tajkártya, adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány, érvényes diákigazolvány és iskolalátogatási igazolás is,
  • munkaügyi regisztráció - Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztály (lásd fent),
  • számlaszám (ha nincs saját számlaszám, a szülő számlaszáma és a szülőtől egy nyilatkozat, hogy hozzájárul a diák bérének saját számlájára történő folyósításához),
  • 16 és 18 év közöttiektől szülői nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy gyermeke diákmunkát vállaljon,
  • minden szükséges fent felsorolt okirat benyújtását követően az orvosi alkalmassági vizsgálat beutalóját a Hivatalban, a humánpolitikai referenstől kapják meg a diákok, ezzel kell jelentkezni a XVI. kerületi Szakrendelőben. A diákoknak a recepción kell jelentkezniük azzal, hogy diákmunkához kérik az alkalmassági vizsgálatot, majd az adott orvoshoz menni vizsgálatra és a papírt visszahozni a Polgármesteri Hivatalba Tóth Valéria humánpolitikai referensnek.

A tárgyévet követő évben a diákoknak 2023. május 20. napjáig adóbevallást kell készíteni, vagy a NAV készíti el.