Ugrás a tartalomra

Kerületi pedagóguselismerések 2020 - Év Pedagógusa Díj

Juhász Jenőné

Az előző évekhez hasonlóan elismerésben részesítette kerületünk vezetése a Kertvárosban dolgozó pedagógusokat, óvodapedagógusokat és a munkájukat segítő asszisztenseket. Az idei Pedagógusbál a jelenlegi járványhelyzet miatt elmaradt, ezért szűk körben, a Házasságkötő teremben vehették át a kitüntettek az elismeréseket.

Év Pedagógusa Díj 2020

Tradíció, sokoldalúság, szakmai és emberi igényesség, folyamatos megújulás, megalkuvás nélküli elhivatottság – talán ezekkel a kifejezésekkel lehet leginkább érzékeltetni annak a pedagógusnak a munkáját, akinek a neve, személye összeforrt a Corvin Mátyás Gimnáziummal.

Juhász Jenőné Keszthelyi Blanka szüleit nemcsak a 16. kerületben, hanem a tornasport világán belül országosan is sokan ismerték és elismerték. A corvinos testnevelő házaspár gyermeke a két kiváló pedagógus mintája alapján talán nem is választhatott volna más pályát, mint a tanárit, és talán nem is választhatott volna tanárként más iskolát, mint a Corvint.

A három évtized alatt évről évre bővültek, változtak szerepkörei. A kémia és fizika tanítása mellett hamar megtalálta az osztályfőnöki feladat, majd a munkaközösség-vezetés, később az igazgatóhelyettesség.

Gyermekközpontúságát jól tükrözi, hogy nemcsak az a kérdés izgatta és motiválja jelenleg is, hogy hogyan lehet eredményesen, hatékonyan megtanítani a fiatalokkal a természettudományokat, hanem az is, hogy hogyan lehet megszerettetni velük azokat. Ezt a módszertani érdeklődést, innovatív tanári attitűdöt sok minden tükrözi: például 9-10. évfolyamos kémia tankönyvet írt munkatársával, rendszeresen előadásokat tartott kémiatanári konferenciákon, és felkérték oktatás-módszertani prezentálásra is egy nemzetközi vegyészkonferencián. Tapasztalatait, didaktikai meglátásait A kémia tanítása című módszertani folyóiratban publikálta.

Juhász Jenőné, Blanka az emelt szintű képzés kereteit kihasználva jelenleg is az iskolai tehetséggondozás fontos résztvevője, így továbbra is az orvosnak, vegyésznek készülő diákok sokasága alapozza meg tudását, felkészültségét tanóráin. Régi tanítványai közül pedig többen – akiket szintén ő inspirált a kémia órákon, szakkörökön, fakultációkon, vagy éppen iskolán kívüli természettudományos programokon – már sikeres szakemberként térnek vissza előadást tartani az alma materba egy-egy karriernapra, vagy más iskolai eseményre. Szervező képességeit és szaktárgyi elhivatottságát jól tükrözi, hogy az elmúlt tanévben a teljes iskolát megmozgatva készített performanszt a periódusos rendszer évfordulójára.

A szaktárgyi tudását és pedagógiai ismereteit saját intézményén kívül is megosztja, hiszen 20 éve folyamatosan szaktanácsadóként is tevékenykedik.

A Corvinban hat osztálynak volt az osztályfőnöke. A változó diákgenerációkhoz könnyen alkalmazkodott, hiszen töretlenül megvolt és megvan a legfőbb motivációja, a gyerekeknek és hivatásának a szeretete. A következetes, személyes példán és kölcsönös tiszteleten alapuló nevelés jellemzi. A dicséretek és dorgálások megfontolt alkalmazása mellett diákjai számára feledhetetlen a humora és személyiségének szuggesztív ereje.

Iskolai évkönyv, diákalapítvány, hagyományőrző iskolai ünnepségek kitalálása, szervezése, az intézményi szintű közösségi szolgálat rendszerének kidolgozása, koordinálása, és még folytathatnánk a sort. Bármelyik tevékenységi körén belül dolgozik, mindig az igényesség, a szakmaiság, a felelősségtudat jellemzi.

Több évtizedes példaértékű nevelő-oktató munkája elismeréseként az év pedagógusa kitüntető címet 2021-ben a Corvin Mátyás Gimnázium pedagógusa, igazgatóhelyettese, Juhász Jenőné, Keszthelyi Blanka kapja.

A díjhoz szívből gratulálunk!

Csatolmány Méret
Év Pedagógusa (149.8 KB) 149.8 KB
Hír kategória
Közzétéve
2021. 02. 11. - 09:00
Utoljára szerkesztve
2021. 02. 12. - 13:03