Ugrás a tartalomra

Lakossági fórum a Településszerkezeti Terv eseti módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata megindította az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése, továbbá a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 50. Átmeneti rendelkezések szerint a 78. § (1) bekezdése alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint Budapest főváros településszerkezeti tervének (TSZT 2021) és Budapest főváros rendezési szabályzatának (FRSZ) eseti módosítását Budapest Főváros XVI. kerület egyes területeire vonatkozóan. Az egyeztetés alatt álló terv megtekinthető a https://budapest.hu/telepulesrendezesitervek/Lapok/default.aspx honlapon. Az építési szabályzat véleményezése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik.

Ehhez kapcsolódóan lakossági fórum megtartására kerül sor:

2022. szeptember 5-én hétfőn, 16:00 órai kezdettel

a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében.

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.