Ugrás a tartalomra

Lakossági kutak bejelentése

Ásott kút
Fúrt kút

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az utóbbi időben félrevezető információk jelentek meg kerületünkben különböző szórólapokon, a kutakkal kapcsolatos, tulajdonos számára követendő eljárásról.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az Országgyűlés döntésének értelmében meghosszabbításra került az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített fúrt kutak és ásott kutak bejelentésének végleges határideje. Ez a határidő 2020. december 31., tehát a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást eddig kell kérelmezni.

Kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és esetleges megszüntetéséhez a 72/1996 (V.22) Kormány rendelet 24.§ (1) bekezdése értelmében a Jegyző engedélye szükséges akkor, ha az alábbiak együttesen teljesülnek:

  • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
  • nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

https://www.bp16.hu/epitesi-ugyek/helyi-onkormanyzat-jegyzoi-hataskoreb…

Minden egyéb esetben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút üzemeltetési- és fennmaradási engedélyezési eljárása.

A fennmaradási engedély iránti kérelem tartalmi követelményei mások az ásott kutak és a fúrt kutak esetében.

Ásott kutak esetében

Ásott kút

Az alábbi linken található egyszerű formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával általában 15 évre szóló fennmaradási és üzemeltetési engedélyt kaphat a tulajdonos. Háztartási vízigény (pl.locsolás) vagyis nem ivóvízcélú felhasználás esetében tervdokumentáció, szakértői vélemény benyújtása nem szükséges.

https://www.bp16.hu/sites/default/files/tartalom/oldal/dokumentumok/asott_kutra_fennmaradasi-uzemeltetesi_kerelem.pdf

Fúrt kutak esetében

Fúrt kút

Az alábbi linken található nyomtatvány kitöltése szükséges. https://www.bp16.hu/sites/default/files/tartalom/oldal/dokumentumok/furt_kutra_fennmaradasi-uzemeltetesi_kerelem.pdf

Ivóvízként való felhasználáskor a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye ásott és fúrt kút esetében is szükséges. 

További információ kérhető:

e-mail: info@bp16.hu

telefon: 06-80-200-938

Dr. Csomor Ervin

jegyző

 

 

Hír kategória
Közzétéve
2020. 02. 21. - 09:21
Utoljára szerkesztve
2020. 03. 05. - 11:57