Ugrás a tartalomra

Módosul a Kerületi Építési Szabályzat a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt területen

Tájékoztatjuk a XVI. kerületi lakosságot, továbbá a Budapest XVI. kerületi érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, egyházakat, valamint a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen folyamatosan működő egyesületeket, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint megindítja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kerületi építési szabályzatról szóló 21/2018. (VII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítását a Bökényföldi út – kerülethatár – Külső Keleti körút nyomvonala által határolt tervezési területre vonatkozóan. A tervezési területet a Képviselő-testület 69/2022.(III.02.) Kt. számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A tárgyalásos eljárásban a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosításával a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2017.(V.19.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, az adott partnerségi eljárás során bejelentkezett partnerek a munkaközi tájékoztató szakaszba kérésükre bekerülnek.

A partnerségi körbe való felvételi kéréseiket és a tervezési területre vonatkozó véleményüket, javaslatukat e-mail útján vagy postai úton legkésőbb 2022. április 15-ig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, vagy a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címére.

Fenti hír megjelenik a XVI. Kerületi Újság 2022. április 6-i lapszámában, az Önkormányzat Havashalom utca 43. szám alatti hirdetőtábláján, valamint a www.bp16.hu honlapon.

Hír kategória
Közzétéve
2022. 04. 01. - 09:59
Utoljára szerkesztve
2022. 04. 01. - 10:01