Ugrás a tartalomra

Pálfi téren álló hősi emlékműnél rendezett Szent István-napi ünnepség

A Pálfi téren álló hősi emlékműnél rendezett Szent István-napi ünnepség főszereplője a 929. számú Szent Mihály cserkészcsapat volt.

Vezetőjük, Téglás Gegely csapatparancsnok elmondta: a cserkészpróba egyik fejezetének címe Hazám és nemzetem, amely számos, államalapítónktól származó gondolatot tartalmaz. Emellett találunk egy hasonló leckét a felső tagozatos általános iskolások történelemkönyvében is. Napjainkban Európaszerte igyekeznek a „haza” szót felváltani a „globális”-sal, a „nemzet”-et pedig a „regionális”- sal, és ha szóba hozzuk keresztény vallásunkat, gyorsan magunkra vesszük a „kirekesztő” bélyeget. A társadalom alapját jelentő családok vagy kisebb közösségek helyett pedig sokkal divatosabb a közösségi oldalakon lévő csoportokhoz csatlakozni, holott ezek az irányzatok hagyományaink és évezredes keresztény kultúránk legnagyobb ellenségei, valamint a globalizáció eszközei.

Téglás Gegely szerint augusztus 20-a nemcsak az ünneplésre, hanem a nemzet megőrzésével kapcsolatos teendőink megbeszélésére is kitűnő alkalom. Ezért arra kérte a jelenlévőket és minden magyar embert, hogy beszéljünk ezekről, és erősítsük egymásban azt, milyen nagyszerű dolog, hogy Szent István olyan országot alapított, amely több mint ezer éve otthona népünknek. Őrizzük meg hazánk keresztény alapjait, értékes nemzeti hagyományait, hogy minden más irányzatnak ellenállva a Kárpát-medencében a jövőben is ugyanolyan gazdag tartalmat hordozzanak történelmünk eddig legerősebbnek bizonyult alapfogalmai: haza, család, nemzet és Isten.

Az ünnepi beszéd után Kovács Péter polgármester, Horváth János, dr. Környeiné Rátz Katalin és Szatmáry László önkormányzati képviselő, valamint az 1956 Nemzetőrség Tóth Ilona zászlóalja, a POFOSZ XVI. kerületi szervezete, a Kossuth Nemzetőrség, a Rákosszentmihályért Kulturális Egyesület, a Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület, az ünnepséget rendező Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre, illetve a 929. számú Szent Mihály cserkészcsapat is elhelyezte koszorúját az emlékmű talapzatán.
Ezután Hernád Sándor diakónus szentelte meg az öt kenyeret, amit a Polgári Kör tagjai szeltek meg, majd szétosztották a jelenlévők között.