Ugrás a tartalomra

Pályázati felhívás tehetséges tanulók támogatására

Pályázati felhívás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a 2023/2024. tanévre pályázatot hirdet, a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középiskolai tehetséges tanulók támogatására.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be tanulói jogviszonnyal és Budapest XVI. kerületi lakóhellyel rendelkező

-    minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét be nem töltött tanuló törvényes képviselője, ha a tanuló

a)    nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint a 2022/2023. és a 2021/2022. tanévben

b)    4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként legalább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban,

illetve

- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltött tanuló törvényes képviselőjével együtt, ha a tanuló

a)    nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint a 2022/2023. és a 2021/2022. tanévben

b)    4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként legalább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban.

Kiemelkedő eredménynek minősül, ha a tanuló a pályázat kiírásának tanévében (2022/2023. ), és az azt megelőző tanévben (2021/2022.):

a)    nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy

b)    országos tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy

c)    fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyeken 1-3. helyezést ért el, vagy

d)    bármely kerületi, vagy városi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen legalább két alkalommal 1-3. helyezést ért el.

A Kiemelkedő eredmény elérését igazolni szükséges a 2022/2023. és a 2021/2022. tanévre olyan oklevelek másolatával, vagy olyan egyesületi igazolásokkal, melyekről egyértelműen megállapíthatóak az alábbiak:

  • a verseny ideje
  • a verseny rangja (kerületi, fővárosi, országos stb.)
  • az elért helyezés

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos szociális helyzetű tanulók. Hátrányos szociális helyzetű tanulónak minősül az a tanuló, aki(t)

  • hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult);
  • halmozottan hátrányos helyzetű;
  • védelembe vettek;
  • átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt;
  • szülője egyedül nevel;
  • nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő családban él).

Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a felhívás közzétételének napjától tölthető le az Önkormányzat www.bp16.hu honlapjáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 3.

A pályázat benyújtásának módja: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Irodáján (1163 Budapest Havashalom u. 43.)

A pályázathoz csatolni kell:

a)    önéletrajzot,

b)    a tanuló két utolsó tanév végi (2022/2023. és a 2021/2022.) bizonyítványának igazgató által hitelesített másolatát,

c)    tanévenként (2022/2023. és a 2021/2022.) legalább két-két versenyen elért érvényes eredmény igazolására szolgáló oklevél másolatot, vagy eredeti hitelesített egyesületi igazolást,

d)    a hátrányos szociális helyzet igazolását szolgáló okiratokat (különösen igazolások, határozatok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).

Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.

Hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a pályáztató nem fogad el, hiánypótlás nincs.

A beérkezett pályázatok 2023. szeptember 30-ig kerülnek elbírálásra.

A támogatás 2023. szeptember 1-től 2024. június 30. napjáig, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el.

A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását követően két egyenlő részletben, 2023. november és 2024. március hónapban történik.

 

 

                                                                                                Antalóczy Csaba s.k.

                                                                                                     bizottsági elnök

Csatolmány Méret
Tehetseges tanulok_palyazati felhivas.pdf (349.2 KB) 349.2 KB
Tehetseges tanulok_palyazati urlap.pdf (365.72 KB) 365.72 KB