Ugrás a tartalomra

Soron kívüli bírósági ülnökválasztást tartanak

HIRDETMÉNY SORON KÍVÜLI BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁSRÓL

 

Magyarország köztársasági elnöke 2023. szeptember 1.  és 2023. november 30. közé eső időtartamra soron kívüli bírósági ülnökválasztást tűzött ki.

A Fővárosi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó Pesti Központi Kerületi Bíróságra 2023. október 31-ig van lehetőség megfelelő képzettséggel rendelkező bírósági ülnök jelölésére. A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésének értelmében a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag:

  1. pedagógus
  2. pszichológus, vagy
  3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy jelölhető.

Az ülnökök jelölése

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A fiatalkorúak ügyében eljáró ülnökök a tárgyaláson történő eljárásuk mellett – jogszabályi kötelezettség alapján – ügyeleti feladatokat is ellátnak, mely havi 2-3 alkalmat jelent munkanapokon 8 órától 16 óráig (ügyelet hely: 1055 Budapest, Markó utca 25.).

A bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit (1. sz. melléklet), valamint a bírósági ülnökké jelölést tartalmazó nyomtatvány (2. sz. melléklet), továbbá a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) átvehető a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8.), illetve letölthető a www.bp16.hu honlapról.

A kitöltött nyomtatványokat (jelölésről és annak elfogadásáról szóló nyomtatvány), valamint az erkölcsi bizonyítványt személyesen a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani, vagy postai úton a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) címre kell megküldeni, úgy, hogy  2023. október 31-ig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét, valamint azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, továbbá igazolja a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök választása

A Pesti Központi Kerületi Bíróság  ülnökeit Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg.

Budapest, 2023. szeptember 13.

                                                                                              Kovács Péter s.k.

                                                                                                polgármester