Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás és hirdetmény a Kerületi Építési Szabályzat módosításáról és az azzal kapcsolatos lakossági fórumról

A Kerületi Építési Szabályzatról szóló 21/2018. (VII.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) hatályba lépését követően történt jogszabályi változások és egyes építési előírások tervezett módosítása, valamint az elmúlt időszakban történt önkormányzati felülvizsgálat alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÉSZ módosítását kezdeményezte. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerint teljes eljárásban, a teljes körű nyilvánosság biztosításával történik.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 13/2017.(V.19.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, az adott partnerségi eljárás során bejelentkezett partnerek az előzetes tájékoztatási és a véleményezési (munkaközi) szakaszba – kérésükre – bekerülnek. A KÉSZ módosításának partnerségi körébe való felvételi kéréseiket az elektronikus címmel rendelkezők elektronikus levélben (e-mail) legkésőbb e hirdetménynek a XVI. Kerületi Újságban történő megjelenést követő 30 napig küldhetik meg a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre, míg az elektronikus e-mail címmel nem rendelkezők papír alapú kérelem formájában Budapest XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal földszint 8. számú Ügyfélszolgálati Irodájában adhatják be személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda részére címezve.

A Kormányrendelet alapján a KÉSZ előzetes tájékoztató szakaszában az önkormányzat lakossági fórumot tart. A KÉSZ módosításhoz elkészült előzetes tájékoztató anyag lapozható formában alább megtekinthető.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 18. hétfő 17:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címére, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.