Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás és hirdetmény a Településképi rendelettel kapcsolatos lakossági fórumokról

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) módosításának előzetes tájékoztatási szakaszában az eljárás és az előzetes anyag ismertetésére - lakossági fórum keretében - 2022. június 14-én került sor az Önkormányzat Házasságkötő termében. A főépítész tájékoztatta a megjelenteket a módosítás folyamatáról, majd a tervezéssel megbízott településtervező bemutató vetítés keretében részleteiben is ismertette a dokumentációt.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján a TKR munkaközi tájékoztató szakaszában az önkormányzat újabb lakossági fórumot tart. A TKR módosításhoz elkészült tervezet 2022. július 6-tól alább lesz megtekinthető.

A lakossági fórum ideje: 2022. július 18. hétfő 16:00 óra

Helye: XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Házasságkötő terem

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, elsőbbségivel feladott postai úton, vagy papír alapon személyesen benyújtva a Budapest XVI. Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) címre, illetve elektronikusan a telepuleskep@bp16.hu e-mail címre lehet megtenni.

Csatolmány Méret
TKR módosításhoz elkészült tervezet (14.31 MB) 14.31 MB