Ugrás a tartalomra

Költségvetési és Pénzügyi referens (főkönyvi könyvelő)

Pályázat

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
Költségvetési és Pénzügyi referens (főkönyvi könyvelő)

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónap próbaidővel.

         

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betölthető:

 1. sz. melléklet 19. pontja szerint Pénzügyi és számviteli feladatkör, az I. besorolási osztályban előírt képesítéssel

 

Feladatok:

 • A Polgármesteri Hivatal főkönyvi könyvelésének vezetése a Saldo Creator Budget Integrált Államháztartási Számviteli Rendszerben.
 • A Polgármesteri Hivatal elemi költségvetésének elkészítése.
 • Főkönyvi nyitás, kontírozás.
 • A Polgármesteri Hivatalt érintő banki tételek rögzítése, utalásból történő átvétele, függő tételek analitikájának vezetése és rendezése.
 • Polgármesteri Hivatal banknaplóinak zárása.
 • Havi pénzforgalmi zárások egyeztetése, havi költségvetési jelentések és negyedéves mérlegjelentések elkészítése és a Kincstár felé határidőben történő feladása a KGR- K11 adatszolgáltató modulban.
 • Gyorsmérleg elkészítése, év végi zárási feladatok elvégzése, főkönyvi könyvelése, a Polgármesteri Hivatal éves beszámolójának elkészítése, egyeztetések, állományváltozások főkönyvi könyvelése és a Kincstár felé határidőben történő feladása a KGR- K11 adatszolgáltató modulban.
 • Adókövetelések aktiválásának kontírozása, könyvelése.
 • Bérkönyvelés ellenőrzése.

 

Az állás feltételei:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú szakirányú szakképzettség
 • Közigazgatási, költségvetési gyakorlat
 • KGR-K11 ismerete
 • Mérlegképes könyvelői végzettség
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyitvány
 • a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

Az álláshoz előnyt jelent:

 • közigazgatási szakvizsga megléte,
 • SALDO Informatikai Rendszer ismerete
 • közigazgatásban szerzett gyakorlat

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§       a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Korm. rendelet   1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajz,

§         végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

§   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak   megkéréséről szóló bizonylat másolata)

 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban részvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban: az elbírálást követően azonnal

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: költségvetési és pénzügyi   referens (főkönyvi könyvelő)

      Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba

      Elektronikus úton Tóth Valéria részére a joka@bp16.hu  E-mail címen keresztül a     

      pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázat benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslata figyelembe vételével a jegyző dönt. A pályázat elbírálását követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

 

A munkakörrel, meghirdetett pályázattal kapcsolatos további információt Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető nyújt, a 1-4011-663-, illetve a 0620-2150-398 telefonszámon.

A sikertelen pályázatok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek, kivéve, ha a pályázó nyilatkozik arról, hogy pályázatát visszakéri.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

     Polgármesteri Hivatal honlapja

   XVI. Kerületi Újság

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp16.hu honlapon szerezhet.

Hír kategória
Közzétéve
2016. 08. 24. - 15:57
Utoljára szerkesztve
2018. 04. 05. - 10:54