Ugrás a tartalomra

Önkormányzati referens

PÁLYÁZAT

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
önkormányzati referens  

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2018. július 15.-től előreláthatólag 2020. június 30. napjáig tartó közszolgálati jogviszony, három hónap próbaidővel.

         

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • képviselő-testületi ülések elő- és utómunkálataiban való részvétel, az ülések jegyző-könyvének, továbbá a rendeleti- és határozati kivonatoknak elkészítése és a szervezeti egységek részére történő továbbítása;
 • részvétel a Képviselő-testület ülésein, adminisztratív feladatok ellátása;
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 27. pont: „Titkársági feladatkör” ellátása;
 • az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők választásának, valamint az országos és helyi népszavazás lebonyolításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A Polgármesteri Hivatalban 50.000,-Ft az illetményalap, továbbá középfokú végzettségű köztisztviselő 20%-os, felsőfokú végzettségű köztisztviselő 35%-os illetménykiegészítésre jogosult.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,   
 • Felhasználó szintű informatikai ismeretek,
 • 3 hónap próbaidő vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Polgármesteri Hivatalban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,  
 • Közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte.
 • Önálló, gyors, pontos munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, 
 • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10. 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Önkormányzati referens.

      Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba.

      Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu e-mail címen keresztül, a pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatala fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

A munkakörrel, meghirdetett pályázattal kapcsolatos további információt Dr. Visnyay Noémi Jegyzői Kabinetvezető nyújt a +36/1/4011-627-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Polgármesteri Hivatal honlapja (www.bp16.hu)
 • XVI. Kerületi Újság
 • ETK Önkormányzati Klub