Ugrás a tartalomra

Pályázat gazdasági igazgatói feladatok ellátására

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata gazdasági igazgatói feladatainak ellátására 5 évre szóló határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, az alábbiak szerint:

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama 5 év határozott idejű, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony magasabb vezetői megbízással.

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: 2022. május 02.

 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2027. április 30.

 

A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Tekla utca 2/C

           

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági igazgató szakmai feladata: gazdasági vezetői feladatok ellátása a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata főigazgatójának közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett.

Feladatai különösen:

 1. Az intézmény költségvetésének tervezése, a pénzellátással, gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a személyi juttatásokkal és munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása;
 2. A gazdálkodás szabályszerű rendjének és folyamatos vitelének megszervezése, jogszabályok szerint történő működésének biztosítása;
 3. A jogszabályoknak megfelelő, előírt, gazdálkodással összefüggő adatszolgáltatás biztosítása.

 

A pályázat elnyerésének feltételei:

 1. Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői, vagy ezzel egyenértékű szakképesítés;
 2. A könyvviteli szolgáltatáskörébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
 3. legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
 4. büntetlen előélet;
 5. cselekvőképesség;
 6. Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 7. További munkaviszony, más vezetői megbízás nem teljesíthető;
 8. Összeférhetetlenség a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a szerint.

 

A pályázat elnyerésénél előnyt jelent:

 1. Vezetői gyakorlat költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásában;
 2. Egészségügyi intézménynél szerzett tapasztalat;
 3. Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés;
 4. Saldo Creator integrált számviteli információs rendszer ismerete;
 5. Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos gyakorlat;
 6. Közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó gyakorlat, szakképzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. A pályázó szakmai önéletrajza;
 2. Cselekvőképesség igazolása, 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló eredeti okirat (erkölcsi bizonyítvány) annak igazolása, hogy a pályázó állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult bűntető eljárás hatálya alatt nem áll;
 3. Annak igazolása, hogy a pályázó Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, letelepedett személy;
 4. A pályázat feltételeként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat igazolása;
 5. A végzettséget igazoló dokumentumok, képesítési előírások másolata;
 6. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 7. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakértelemmel rendelkező Előkészítő Bizottság, valamint a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete és annak Egészségügyi és Szociális Bizottsága megismerje, és abba betekintsen;
 8. Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elfogadására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja-e;
 9. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 10. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 25.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. április 30.

 

Illetmény:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, a Képviselő-testület döntésében meghatározottak szerint.

 

A pályázati eljárás rendje:

A pályázat során hiánypótlásra lehetőség nincs. A fenntartó Képviselő-testülete által az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet előírásainak betartásával létrehozott legalább háromtagú előkészítő bizottság a jelöltek meghallgatását követően a jelöltek között rangsort állít fel. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Humán Irodájához kell eljuttatni zárt borítékban. Cím: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

A borítékra kérjük ráírni a pályázó nevét, címét, és hogy „Pályázat a KESZ gazdasági igazgatói megbízására.”

 

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Majorné Szabó Etelka a +36-1/4011-528-as telefonszámon.