Ugrás a tartalomra

Felhívás a XVI. kerületi Értéktárba történő javaslattételre

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 8-i ülésén a magyar nemzeti értékek - amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja -, az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében történő összegyűjtése érdekében újraindította a Budapest XVI. kerületi Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Értéktár Bizottság) működését. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (2) bekezdése értelmében az Értéktár Bizottság a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint - azonosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a kerületi értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a Megyei Értéktár Bizottság részére. 

A Törvény előírásai alapján a XVI. kerület területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a XVI. kerületi értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a XVI. kerület polgármesteréhez címzett javaslatában. 
Amennyiben tudomása van, a XVI. kerület területén fellelhető nemzeti értékről, az alábbi kategóriák bármelyikébe besorolva tegyen javaslatot a XVI. kerületi Értéktárba történő felvételére! 
Nemzeti érték szakterületenkénti kategóriái (melynek részletes leírása a benyújtáshoz szükséges űrlapon megtalálható): 

a)    agrár- és élelmiszergazdaság;
b)    egészség és életmód;
c)    épített környezet;
d)    ipari és műszaki megoldások;
e)    kulturális örökség;
f)    sport;
g)    természeti környezet;
h)    turizmus és vendéglátás.

Javaslatot tenni az Önkormányzat honlapján közzétett „Javaslattétel a XVI. kerületi Értéktárba történő felvételre" című Nyomtatvány kitöltésével lehet, melyet elektronikus úton, vagy papír alapon szükséges eljuttatni Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesteréhez (e-mail cím: humaniroda@bp16.hu; postai cím: Humán Iroda, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, 1163 Budapest, Havashalom u. 43.). A zárt borítékra kérjük ráírni: ,,Javaslattétel a XVI. kerületi Értéktárba történő felvételre". 
A beérkezett javaslatokat az Értéktár Bizottság 90 napon belül elbírálja, az elbírálás eredményéről a javaslattevőt írásban tájékoztatja. 

Javaslataikat várva, együttműködésüket köszönöm!

Tisztelettel:                               Szász József 
                                                 alpolgármester 
                               XVI. kerületi Értéktár bizottság elnöke

Csatolmány Méret
XVI kerületi értéktár javaslattételi adatlap (23.98 KB) 23.98 KB
Adatkezelési tájékoztató (695.16 KB) 695.16 KB