Ugrás a tartalomra

Magyar Örökség-díjas szobrászművész

R. Törley Mária szobrászművész, a kerület díszpolgára, szeptember 23-án a Magyar Örökség és Európa Egyesület kuratóriumától Magyar Örökség-díjat vehetett át. Az elismerést dr. Hámori József neurobiológus, a bírálóbizottság elnöke adta át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az alkotó eddigi munkásságát dr. Tulassay Tivadar gyermekgyógyász, nefrológus, egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia rendes tagja méltatta.      Az akadémikus elmondta: R. Törley Mária nemzedékének egyik legtöbbet alkotó, nemzetközi szinten is elismert művésze, ars poeticájának pedig legfőbb jellemzője az a gondolat, hogy a látható világ a lélekből fakad. Ez minden alkotásából sugárzik, ezért a szemlélő érzi, hogy a kő vagy a bronz nemcsak a látványt örökíti meg, hanem fontos üzenetet is hordoz. Köztéri szobrai betöltik a teret, kisplasztikái életre keltik az enteriőrt, portréi ugyanakkor szinte élővé varázsolják a megjelenített személyt. Amikor műveihez stílust választ, legtöbbször a legnemesebb értelemben vett konzervatív, természetközeli ábrázolás mellett dönt, de nem áll távol tőle a nonfiguratív világ sem. Művészete teremtő művészet. Ilyen erejű gondolatátadásra, művészi kifejezésre pedig csak az képes, akiben munkálkodik az istenhit. Különösen fontos művészi hitvallásában, hogy nem követ divatirányzatokat. Alkotásai nem függnek a kor ízlésétől, örök érvényű művészetet képviselnek. Ez emeli R. Törley Mária eddigi alkotói munkáját a legkiválóbb elődök művészi teljesítményének szintjére, és ezzel válik méltóvá arra, hogy a magyarság megörökítendő szellemi örökségének részeként tartsuk számon. A Magyar Örökség-díjat a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára 1995-ben, majd 2003-tól a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át a gondozását. Ezzel azoknak a hazai személyeknek vagy csoportoknak a munkásságát kívánják elismerni, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemelkedéséhez. Minden alkalommal hét kitüntetést osztanak ki. A díjazottak egy oklevelet és egy, a Szent Koronát ábrázoló arany jelvényt kapnak. A nevük pedig bekerül a Magyar Örökség Aranykönyvébe, amit a magyarság szellemi múzeumának is neveznek.     Az ünnepséget követően felkerestük R. Törley Máriát, hogy megkérdezzük, mit jelent számára az újabb elismerés. – Hogyan történik a jelölés? – Minden magyar állampolgár tehet javaslatot az általa érdemesnek tartott személyre, együttesre, intézményre vagy teljesítményre. A Magyar Örökség-díj bírálóbizottsága kizárólag az így beérkezett javaslatokból, titkos szavazás alapján választja ki a kitüntetetteket. – Ön az alkotója a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére felállítandó XVI. kerületi emlékműnek. Ennek köszönhető az elismerés? – Bizonyára ennek híre is eljutott a bírálóbizottsághoz, de először több mint tíz éve terjesztettek fel erre a díjra, és azóta folyamatosan szerepelt a nevem a jelöltek listáján. Legutóbb négy egymást követő évben a Magyar Tudományos Akadémia tudósai szorgalmazták a jelölésemet, és a 13 tagú bizottságból tizenegyen rám szavaztak. – Hogyan gondol a Magyar Örökség-díjra? – Büszke vagyok rá, hiszen anyagi juttatás ugyan nem jár az elismeréshez, de a presztízse igen nagy, mivel olyan névsorba került be a nevem, amelyben mindenki érti, mennyire fontos a nemzeti hagyományok megőrzése, ápolása és továbbadása.  

Mészáros Tibor - XVI. Kerületi Újság