Ugrás a tartalomra

Tisztelet a hősöknek!

A XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, 1905-ben létrehozott, majd 1950-ben lezárt Rákosszentmihályi temetőben összesen 36 db hadisír található, melyből 30 db a temető központi részén, további hat sír a temető más pontján helyezkedik el. A hadisírok közül 24 db sír I. világháborús, melyből 21 sír rendbe tételére pályázott az Önkormányzat. A további 3 sírt a terület rendezésekor találta meg az Önkormányzat, felújításuk a pályázatba nem volt beemelhető, de az Önkormányzat saját forrásból a három síremlék közül egyet teljesen felújított, két sírhelyet pedig letisztíttatott.
A pályázat során az Önkormányzat az első világháborús hadisírok rendbetételét és a temetkezési helyen belüli megközelíthetőségét valósította meg a Honvédelmi Minisztérium támogatási összegéből, 2 100 000 Ft-ból.
Ebbe az un. hadirokkant temetőbe, azokat az I. világháborús hadirokkantakat temették, akik később a 20-as, 30-as években, de háborúban szerzett sérülések okán haltak meg.
Ebben az időben működött itt egy hadirokkantak számára fenntartott szociális és foglalkoztató telep, melynek lakói leltek itt végső nyugalomra.

E temetőben található még 12 db II. világháborús hősi sír is, melyek felújítását az önkormányzat önerőből rendezte.

Tisztelet a hősöknek!
Fotó: XVI. Kerületi Újság