Ugrás a tartalomra

Élelmiszercsomagot igényelhetnek a 70. életévüket betöltött kerületiek

egység csomag idősek korona 1
egység csomag idősek korona 2
egységcsomag idősek korona 3

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesterének

1/2020. (III. 23.) polgármesteri utasítása

a 70. életévüket betöltött személyek ellátásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A normatív utasítása hatálya

1.

A normatív utasítás hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. kerület területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 70 év feletti lakosokra (továbbiakban: szépkorúak).

Szépkorúak számára nyújtott ellátás

2.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a szépkorúakról való gondoskodást elsősorban egységes, 1 000 Ft értékű tartós élelmiszercsomag (1 kg liszt, 1 kg cukor, 1 liter olaj, 2 zacskó száraztészta) nyújtásával biztosítja (továbbiakban: ellátás). 

Az ellátás igénybevételének feltételei

3.

Élelmiszercsomag igénybevételére jogosult az a szépkorú, aki az 1. melléklet (továbbiakban: Nyilatkozat) kitöltésével vállalja, hogy a nyilatkozat szerinti címen lévő otthonát nem hagyja el.

4.

4.1. Az ellátás iránti igényt a +3620-940-7652 -es telefonszámon, vagy a kabinet@bp16.hu e-mail címen kell bejelenteni.

4.2. Az élelmiszercsomag kiszállítására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) ad megbízást (továbbiakban: Megbízott).

4.3. Az élelmiszercsomag átvételére a szépkorú akkor jogosult, ha azzal egyidejűleg annak ellenértékét megfizeti és a kitöltött Nyilatkozatot átadja az élelmiszercsomagot kiszállító Megbízott részére.

4.4. A Nyilatkozat kitöltésére a szépkorú egy alkalommal, az ellátás első igénybevételekor kötelezett.

 

Egyéni ellátás

5.

A 3. pontban foglaltakon túl, a +3620-940-7652-es telefonszámon vagy kabinet@bp16.hu e-mail címen egyéb segítségnyújtási igények bejelentésére is mód van. (Továbbiakban: egyéni ellátás).

Az egyéni ellátás igénybevételének feltételei

6.

6.1. Az egyéni ellátást az Önkormányzat kapacitás függvénye szerinti időpontban teljesíti. Az egyéni ellátás megtagadható, amennyiben annak teljesítése lehetetlen, vagy olyan kérést tartalmaz, amely eltúlzott, vagyis a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti.

6.2. A beszerzett áru, gyógyszer kiszállítására, a kért ügyintézésre a Polgármester ad megbízást (továbbiakban: megbízott).

6.3. A beszerzett áru, gyógyszer átvételére, a kért ügyintézés igénybevételére a szépkorú akkor jogosult, ha azzal egyidejűleg annak bizonylattal igazolt ellenértékét megfizeti a Megbízott részére.

Záró rendelkezések

7.

 E normatív utasítás a kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

Kovács Péter

polgármester

 

 

 

Csatolmány Méret
nyilatkozat_egysegcsomag.pdf (322.86 KB) 322.86 KB