Ugrás a tartalomra

Újabb intézkedések a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban

A Magyar Kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki a március 11-én 15 órától hatályba lépett 40/2020. (III.11.) számú rendeletével. Önkormányzatunk saját hatáskörében a koronavírus terjedését megelőzendő, az eddig elrendelt intézkedéseken túl a következő
újabb intézkedéseket vezeti be:

 • Minden XVI. kerületi önkormányzati tulajdonban levő háziorvosi rendelőt felszereltünk külön, a bejárat közelében található kézfertőtlenítővel.
 • A Polgármesteri Hivatal épületébe is csak kézfertőtlenítés után léphetnek be az ügyfelek. Továbbra is kérjük, hogyha ügyük intézése megoldható más módon (telefon, e-mail, levél), akkor mellőzzék a személyes ügyintézést.
 • A Sashalmi Piac továbbra is üzemel, viszont a közösségi teremben nem tartanak rendezvényeket.
 • A készpénzes (az iskola épületében történő) ebédbefizetést felfüggeszti az önkormányzat. Az április elején esedékes befizetési időpontban, akik eddig a készpénzes befizetést választották, ők vagy banki átutalással vagy az OTP fiókban személyesen, vagy a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet telephelyén fizethetik be az étkezést gyermekük számára. Minden érintett szülőt a szokásos módon, külön is részletesen tájékoztatunk a változásról.
 • Az iskolaudvarokon található műfüves labdarúgó pályák bérlőivel felmondta az önkormányzat a szerződést, így 2020. március 16-tól ott délutáni rendezvények nem tarthatók.

A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek.
Az utolsó két intézkedés összhangban van az Észak-Pesti Tankerületi Központ illetékességi területén található iskolák azon rendelkezésével, miszerint az igazgatók megszigorították az intézményben tartózkodás rendjét, ennek megfelelően a tanulókon és az intézményben dolgozókon kívül egyéb személyek csak nagyon indokolt esetben léphetnek az intézmény területére.

Az iskolák helyiségeit érintő eseti, illetve tartós bérleti szerződések 2020. március 16- tól visszavonásig felmondásra kerültek, melyről minden bérlő értesítést kapott.
További tájékoztatást kaptunk arról, hogy az iskolákban:

 • Kiemelt figyelmet fordítanak az iskolákban a rendszeres fertőtlenítésre, ehhez folyamatosan biztosítja a tankerületi központ a szükséges kézfertőtlenítő-, és tisztítószereket. Továbbá az iskolaigazgatók személyes felelőssége annak megszervezése, hogy minden iskolába érkező tanuló, illetve az iskolában dolgozó közalkalmazott kézfertőtlenítése az iskolába érkezéskor a bejáratnál megtörténjen.
 • Az intézményvezetők rendelkezésére álló kincstári kártyán a járvány megfékezésével kapcsolatos valamennyi kiadásra korlátlan összeg áll az intézményvezetők rendelkezésére.
 • Az iskolaigazgatók kérik, hogy a kormányhatározatban is szereplő négy országból: Kínából, Iránból, Olaszországból vagy Dél-Koreából érkezik haza gyermek vagy vele egy háztartásban élő rokona, akkor a hazaérkezéstől számított 14 napig ne vigyék az iskolába a gyermeket. Ugyanez a korlátozás vonatkozik az iskola dolgozóira is. A tankerület felkétre az intézményvezetőket, hogy a tanulók mulasztásának szülői igazolásával kapcsolatosan kellő rugalmassággal járjanak el.
 • A Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi program határozatlan ideig felfüggesztésre került, így a programhoz kapcsolódó valamennyi színházi, és egyéb előadás lemondásra került.
 • Minden iskolai program, iskolai rendezvény, nyílt nap, családi nap, sportverseny, tanulmányi verseny, szülői értekezlet, ünnepség, kirándulás, tábor, erdei iskola, testvériskolai látogatás, külföldi utazás,- beleértve a Határtalanul! program keretében erre a tanévre szervezett külföldi kirándulásokat is – lemondásra került.
 • A március 15-i Nemzeti Ünneppel kapcsolatos megemlékezésekre legfeljebb osztálytermi szinten, vagy rádióműsor formájában kerül sor valamennyi tankerület által fenntartott iskolában.

Jelenleg kerületünkben fertőzött személyről nincs tudomásunk.

Az eddig hozott intézkedéseket a kerület vezetése megelőző jelleggel hozta meg. A XVI. kerületi Önkormányzat és intézményei mindent megtesznek a koronavírus elleni védekezésben az Operatív Törzs iránymutatásainak megfelelően, azonban az eredményekhez szükség van a lakosság együttműködésére is. Megkérek minden Kertvárosban élő polgárt, hogy kövesse az előírásokat és vigyázzon saját maga, szerettei és különösen az idősek egészségére!

2020. március 13.

Kovács Péter
polgármester

Csatolmány Méret
koronavirus kozlemenyek 2020_03_13.pdf 125.8 KB