Ugrás a tartalomra

A Választási Iroda tájékoztatója

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket a 2022. április 3. napjára (vasárnap) kitűzött országgyűlési képviselő választással és a vele egy napon megtartandó országos népszavazással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

A választópolgára szavazáskor:

 • egy egyéni választókerületi jelölt megválasztására szolgáló szavazólapot;
 • egy országos pártlistás szavazólapot (az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat);
 • egy népszavazási szavazólapot kap, melyen négy kérdés szerepel.

Egyéni képviselőjelöltek (a szavazólapon szereplő sorrendben):

 • dr. Szanyi Tibor                Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
 • Bojti Bence                       Magyar Kétfarkú Kutya Párt
 • Schaffer Viktor                 Független jelölt
 • Szatmáry Kristóf              FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt
 • dr. Zsidró László               Normális Élet Pártja
 • dr. Stelli-Kiss Sándor       Megoldás Mozgalom
 • Nagyné Hollósi Éva          Mi Hazánk Mozgalom
 • Vajda Zoltán                     Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, LMP-Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt

Országos pártlistás szavazólapon szereplő jelölő szervezetek (a szavazólapon szereplő sorrendben):

 • DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd,
 • Normális Élet Pártja,
 • Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
 • Megoldás Mozgalom,
 • Mi Hazánk Mozgalom,
 • Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt

Népszavazási kérdések:

 • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
 • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
 • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozások nélkül mutassanak be?
 • Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést és a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2022. március 25-én 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodától (XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1163 Budapest Havashalom u. 43. fsz. 4. szoba, tel: 401-1414).

Ha Ön mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján 12 óráig a lakóhelye szerinti szavazókör szavazatszámláló bizottságától kérhet.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy a választási értesítőt figyelmesen olvassák el, mivel az tartalmazza, hogy a választópolgár lakcíme melyik szavazókörhöz tartozik, továbbá, hogy az a szavazókör melyik önkormányzati intézményben (szavazóhelyiség) található! 

A szavazás során a szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és személyi azonosító vagy a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

 • lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyv formátumú) vagy
 • személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem rendelkezik a szavazás napján, vagy azok érvényessége 2020. március 11. előtt lejárt, nem szavazhat, ezért kérem, hogy okmányai érvényességét nézze meg, és szükség esetén gondoskodjon arról, hogy okmánya a szavazás napján érvényes legyen. A veszélyhelyzet idején lejárt okmányokat érvényesnek kell tekinteni!

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Polgármesteri Hivatalban Választási Információs Szolgálat működik, ahol munkatársaim készséggel állnak a rendelkezésükre. Telefonon: 4011-414 vagy 4011-416 e-mailben: hvi@bp16.hu.

További információkat találhatnak az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatban a www.valasztas.hu, valamint a www.bp16.hu weboldalakon is.

dr. Csomor Ervin sk.
a Választási Iroda vezetője