Ugrás a tartalomra

Lejárt! Pályázat tehetséges tanulók támogatására

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2017. (V. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 12/2020. (IV. 01.) önkormányzati rendelete alapján – Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a 2020/2021. tanévre pályázatot hirdet, a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középiskolai tehetséges tanulók támogatására.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthat be tanulói jogviszonnyal és Budapest XVI. kerületi lakóhellyel rendelkező

- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét be nem töltött tanuló törvényes képviselője, ha a tanuló

a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint a 2019/2020. és a 2018/2019. tanévben

b) 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként legalább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban,

illetve

- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltött tanuló törvényes képviselőjével együtt, ha a tanuló

a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, valamint a 2019/2020. és a 2018/2019. tanévben

b) 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá tanévenként legalább kétszer kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban.

Kiemelkedő eredménynek minősül, ha a tanuló a pályázat kiírásának tanévében (2019/2020.), és az azt megelőző tanévben (2018/2019.):

a) nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy

b) országos tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy

c) fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyeken 1-3. helyezést ért el, vagy

d) bármely kerületi, vagy városi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen legalább két alkalommal 1-3. helyezést ért el.

A Kiemelkedő eredmény elérését igazolni szükséges a 2019/2020. és a 2018/2019. tanévre olyan oklevelek másolatával, vagy olyan egyesületi igazolásokkal, melyekről egyértelműen megállapíthatóak az alábbiak:

  • a verseny ideje
  • a verseny rangja (kerületi, fővárosi, országos stb.)
  • az elért helyezés

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos szociális helyzetű tanulók. Hátrányos szociális helyzetű tanulónak minősül az a tanuló, aki(t)

  • hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult);
  • halmozottan hátrányos helyzetű;
  • védelembe vettek;
  • átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt;
  • szülője egyedül nevel;
  • nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő családban él).

Pályázni kizárólag pályázati űrlapon lehet, amely a felhívás közzétételének napjától tölthető le az Önkormányzat www.bp16.hu honlapjáról.

A pályázat elektronikus benyújtásának határideje 2020. július 31. szabo.etelka@bp16.hu e-mail címre, a pályázat eredeti példányban történő benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményi Iroda 1163 Budapest Havashalom u. 43.

A pályázathoz csatolni kell:

a) önéletrajzot,

b) a tanuló két utolsó tanév végi (2019/2020. és 2018/2019.) bizonyítványának igazgató által hitelesített másolatát,

c) tanévenként (2019/2020. és 2018/2019.) legalább két-két versenyen elért érvényes eredmény igazolására szolgáló oklevél másolatot, vagy eredeti hitelesített egyesületi igazolást.

d) a hátrányos szociális helyzet igazolását szolgáló okiratokat (különösen igazolások, határozatok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).

Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.

Hiányosan, vagy határidőn túl benyújtott pályázatot a pályáztató nem fogad el, hiánypótlás nincs.

A beérkezett pályázatok 2020. szeptember 30-ig kerülnek elbírálásra.

A támogatás 2020. szeptember 1 - től 2021. június 30. napjáig, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el.

A támogatás folyósítása a pályázat elbírálását követően két egyenlő részletben, 2020. november és 2021. március hónapban történik.

Kovács Péter
polgármester

Csatolmány Méret
Palyazati felhivas.pdf (356.35 KB) 356.35 KB
Palyazati urlap.pdf (369.58 KB) 369.58 KB
Palyazati urlap.docx (26.97 KB) 26.97 KB