Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a jogorvoslatok benyújtásának eltérő rendjéről

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) szabályai szerint a jogorvoslatok, ezen belül a kifogások benyújtásának rendje az alábbiak szerint alakul:

A Ve. 208. §-a értelmében a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet kifogást nyújthat be. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

Tekintettel arra, hogy a Ve. 333. §-a alapján az Európai Parlament tagjainak választásán nem működik Helyi Választási Bizottság, ezért a Budapest XVI. kerület vonatkozásában a kifogást a Fővárosi Választási Bizottsághoz, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz kell benyújtani.

A Fővárosi Választási Bizottság elérhetősége:

1052 Budapest, Városház u. 9-11., FAX: 327-1855, email: fvb@budapest.hu.

A Fővárosi Választási Bizottság mellett működő Fővárosi Választási Iroda elérhetősége: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., Tel: 327-1009, email: SaradiK@budapest.hu.

Az Európai Parlament tagjainak választásán ugyan Helyi Választási Bizottság nem működik, de Helyi Választási Iroda igen.  Budapest XVI. kerület Helyi Választási Iroda elérhetősége: 1163 Budapest, Havashalom u. 43., email: hvi@bp16.hu., Fax: 404-4298. 

A választással kapcsolatos részletes tájékoztatást a www.valasztas.hu, továbbá a www.bp16.hu honlapon találnak.

Dr. Csomor Ervin s.k.
Helyi Választási Iroda vezetője