Bakó Péter főtörzsörmester

Borotvás utca – Újszász utca – Ballada utca - Emlékkő utca – Prohászka Ottokár utca – Pesti határút – XVI. kerület és X. kerület közigazgatási határa – Sárgarózsa utca – Veres Péter út által határolt terület

Minden hónap 3. szerdáján 08:00-10:00

Térkép