Ugrás a tartalomra

Gazdálkodási Iroda

Feladata:

1. Folyamatos kapcsolattartás az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Kft-k (Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft., REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft., Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.) ügyvezetőivel, tájékoztatás a tulajdonosi döntésekről, kapcsolattartás a felügyelő bizottságokkal.

2. Közreműködés a Kft-k működésével összefüggő dokumentumok – képviselő-testületi, valamint gazdasági és pénzügyi bizottsági döntések előterjesztéseinek, támogatási szerződések, javadalmazási szabályzatok, üzemeltetési szerződésmódosítás, megbízási szerződésmódosítás, támogatási szerződésmódosítás, megállapodás közszolgáltatási szerződés módosítására – elkészítésében.

3. A Kft-khez kapcsolódó kötelezettségvállalások kereteinek nyilvántartása, a támogatások, kompenzációs igények kifizetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése.

4. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság üléseinek előkészítése, meghívóinak elkészítése, a kapcsolódó anyagok gyűjtése, kiküldése, jegyzőkönyvvezetés, kivonatok elkészítése.

5. A Vagyongazdálkodási Iroda, valamint a Költségvetési és Pénzügyi Iroda képviselő-testületi határozatainak nyilvántartása és visszajelentése, valamint közreműködés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozatainak nyilvántartásában és visszajelentésében.

6. Munkáltatói kölcsönszerződés kötése, továbbítása a hitelszámlát kezelő pénzintézet felé, a szerződések analitikus nyilvántartása, banki tételek könyvelése, jelzálogjog törlések ügyintézése.

7. Hivatalos belföldi kiküldetések és a dolgozók munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés elszámolások ellenőrzése, nyilvántartása, aláírásra előkészítése, gépjármű engedélyek kiállítása. A kötelezettségvállalások kereteinek nyilvántartása a belföldi kiküldetések tekintetében.

8. Banki kapcsolattartás, szabad pénzeszközök lekötésének ügyintézése a Költségvetési és Pénzügyi Iroda közreműködésével.

9. A XVI. kerületi sportszervezetek utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatására pályázat kiírása, a támogatás kezelése, a negyedéves bejelentési kötelezettségek ellenőrzése, az éves elszámolások ellenőrzése, a mindezekkel kapcsolatos döntések előterjesztéseinek elkészítése a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (a továbbiakban: KKSIGYB) felé.

10. Kiemelt sportolók támogatása, elszámolások ellenőrzése, a mindezekkel kapcsolatos döntések előterjesztéseinek elkészítése a KKSIGYB, valamint a Képviselő-testület felé.

11. A 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján elszámolt támogatások monitoringozása.

12. A sportegyesületek támogatására vonatkozó adatbázis kezelése és folyamatos frissítése.

13. A sportegyesületek, valamint a kiemelt sportolók támogatásaihoz kapcsolódó kötelezettségvállalások kereteinek nyilvántartása és a támogatások kifizetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése.