Ugrás a tartalomra

Humán Iroda

Feladata az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi, köznevelési és közművelődési  intézmények irányítása, szakmai, gazdálkodási és törvényességi felügyelete, a szakterületekkel kapcsolatos hatósági ügyek intézése

 • az intézmények létesítésével, gazdálkodásával, átszervezésével, tevékenységi körének módosításával  kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az intézményekkel kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott hatósági feladatok elvégzése, adatnyilvántartás és szolgáltatás ellátása társhatóságok részére, együttműködés az ágazati ellátásban érdekelt szervezetekkel, intézményekkel;
 • a szolgáltatás biztosítására irányuló szerződések előkészítése, gondozása, a szerződésekhez kapcsolódó ügyek intézése;
 • az intézményvezetők foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátása;
 • az egészségügyi alapellátással és a járóbeteg-szakellátás biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása, az alapellátáshoz kapcsolódó praxisjogokkal és szerződésekkel kapcsolatos ügyek intézése;
 • az óvodai beiratkozással és felvétellel kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az óvodai neveléssel összefüggő, jegyzői hatáskörű másodfokú eljárások lefolytatása;
 • az egészségüggyel, közneveléssel, közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati rendeletek, ágazati koncepciók és egyéb szabályozók előkészítése, az abban foglaltak végrehajtása;
 • az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi és köznevelési intézményekben dolgozók részére kitüntető díjak adományozásának előkészítése, a díjátadások lebonyolítása;
 • a nyugdíjas pedagógusok díszdiplomáinak kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása;

A kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek támogatásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Sport- és ifjúsági ügyek intézése, a nyári tábor szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Kerületi tehetségek támogatásával kapcsolatos pályáztatás lebonyolítása, a támogatással kapcsolatos feladatok ellátása:

 • A kerületi tehetséges tanulóinak támogatása
 • Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú tehetsége
 • Budapest Főváros XVI. kerület Sporttehetsége támogatása