Ugrás a tartalomra

Jegyzői Iroda

Jegyzői Iroda

A jegyzői kabinet feladatai

 • A jegyző, aljegyző tevékenységét segítő adminisztrációs, titkársági feladatok ellátása.
 • A Hivatal egészét érintő munkajogi, humán-erőforrás gazdálkodási, adminisztratív feladatok ellátása.
 • Képviselő-testület és bizottságok, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok törvényes működése vonatkozásában, a testületi, bizottsági ülések tartalmi előkészítése, a szakmailag illetékes szervezeti egységek által készített testületi, bizottsági előterjesztések ellenőrzése.
 • Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, ellenőrzése, továbbítása a törvényességi ellenőrzést végző szerv részére.
 • Képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők részére adminisztrációs, ügyviteli segítségnyújtás.
 • Szabályzatok, belső utasítások, intézkedések készítése.
 • Részt vesz az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők, az európai parlamenti képviselők választásának, valamint a helyi és országos népszavazás lebonyolításában.
 • A független belső ellenőrzés feltáró, értékelő munkája kiterjed a Hivatal, valamint az önkormányzat intézményeinek feladat ellátási és gazdálkodási szabályszerűségére, a hatékonyság vizsgálatára.
 • Az Önkormányzatot és a Hivatalt érintő peres és nem peres eljárásokban a jogi képviselet ellátásában való közreműködés.
 • Szerződések, megállapodások elkészítése, véleményezése.
 • Igazgatási és egyéb önkormányzati ügyekben jogi segítség nyújtása társ-irodák részére.
 • Ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységeket.