Ugrás a tartalomra

Költségvetési és Pénzügyi Iroda

 • Az éves költségvetés készítése ütemtervének összeállítása, a költségvetés tervezési folyamatának és a Költségvetési Előkészítő Bizottság munkájának, valamint az intézményi költségvetések egyeztetésének koordinálása, a költségvetési tervezet  összeállítása.
 • A Képviselő-testület számára az éves költségvetéssel, a költségvetés módosításaival, valamint a zárszámadással kapcsolatos képviselő-testületi dokumentumok, rendelettervezetek elkészítése az azokat alátámasztó szöveges és számszaki anyagokkal együtt.
 • Az Áht-ban és az Ávr-ben megjelölt határidőig a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok elemi költségvetésének, időközi költségvetési jelentéseinek (havonta), időközi mérlegjelentéseinek (negyedévente), év végi gyorsjelentéseinek és éves költségvetési beszámolóinak elkészítése. Az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében ugyanezek leellenőrzése, majd jóváhagyása.
 • A nemzetiségi önkormányzatok pénzkezelésével, pénzforgalmával, érvényesítésével, utalványozásainak ellenjegyzésével, főkönyvi könyvelésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége során előforduló, vagyoni és pénzügyi helyzetre kiható gazdasági események főkönyvi könyvelése.
 • Az egyes előirányzatokkal gazdálkodó szervezeti egységek számára biztosított egységes előirányzat- és kötelezettségvállalási nyilvántartási rendszer rendszergazdai feladatainak ellátása.
 • A kötelezettségvállalások (szállítói szerződések, megrendelések, támogatási szerződések) nyilvántartása, a szerződések nyilvánosságának biztosítása érdekében adatszolgáltatás elkészítése (üvegzseb kimutatás).
 • Az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások, kiegészítő támogatások, központosított támogatások, és egyéb támogatások igénylése, elszámolása, az intézményfinanszírozással, a törzsadattári nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Pénzügyi műveletek végzése - számlázás, számlaiktatás, ÁFA nyilvántartás és bevallás elkészítése, banki utalás, házipénztár kezelés, érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása.
 • Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése, kifizetése, könyvelése.
 • Az Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatásokkal, ápolási díjakkal, egyéb szociális támogatásokkal összefüggő analitikus nyilvántartások vezetése.
 • Munkatársak telefon használati díjainak továbbszámlázása, a XVI. kerületi Kormányhivatallal és az Észak-Pesti Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján a közművek díjainak  továbbszámlázása.
 • Üdülési díjak számlázása, analitika vezetése az idegenforgalmi adóbevallás elkészítéséhez.
 • XVI. Kerületi Újságban megjelenő hirdetések kiszámlázása.
 • Tárgyi eszközök és beruházások analitikus nyilvántartása, ingatlan-vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése, leltározási és selejtezési feladatok ellátása.
 • Banki kapcsolatok koordinálása, bankszámlaszerződések, számlanyitások előkészítése, pénzügyi letétek kezelése (óvadékok, bankgaranciák, egyéb letétek).
 • Közreműködés a pályázatok előkészítésében.
 • A szervezeti egységéhez rendelt feladatkörben az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal belső utasításainak elkészítése, folyamatos aktualizálása.