Ugrás a tartalomra

Környezet- és klímavédelmi Iroda

 • Az önkormányzat kezelésében lévő lakótelepek, parkok, illetve egyéb zöldfelületek fenntartásának műszaki ellenőrzése, az éves és havonkénti műszaki terv elkészítése és annak végrehajtása, számlák ellenőrzése.
 • Fasorok fenntartásának műszaki ellenőrzése. Közterületi hatósági fakivágásnál, helyszíni szemle lefolytatása, szakvélemény készítése. Lakossági faültetési akciók lebonyolítása.
 • Az önkormányzat kezelésében lévő erdő fenntartásának műszaki ellenőrzése.
 • Zöldfelületi beruházások szervezése, közbeszerzési és egyéb pályázatok műszaki dokumentációjának elkészítése, összeállítása, a kiírásában és értékelésében való részvétel, a pályázatok technikai lebonyolítása.
 • Zöldfelületi beruházások kivitelezésének pályáztatása, lebonyolítása, műszaki ellenőrzése.
 • Park illetve játszótéri - adatok aktualizálása, naprakész vezetése.
 • Játszóterek karbantartási, javítási munkáinak megszervezése, lebonyolítása.
 • Az Önkormányzat nem hatósági környezetvédelmi feladatainak ellátásához szükséges szervezési munka.
 • Évenkénti környezet állapot jelentés elkészítése.
 • Részvétel a helyi zöldfelület-védelemmel kapcsolatos rendelet kidolgozásában és véleményezésében.
 • Környezetvédelmi programok, akciók menedzselése.
 • A Környezet-és Klímavédelmi Bizottság munkájának segítése (a környezetvédelmi verseny, komposztálási akció, e-hulladék begyűjtési akció illetve egyéb akciók szervezése).