Ugrás a tartalomra

Polgármesteri Iroda

Polgármesteri Iroda

 • a polgármester, alpolgármesterek munkájának közvetlen segítése, olyan funkciók ellátása, amelyek az egész önkormányzatra, illetve az intézményrendszerre vonatkozóan működnek,
 • az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal médiakapcsolatainak és lakossági információs tevékenységének, valamint rendezvényeinek szervezése,
 • lakossági panaszkezelés,
 • az önkormányzat és intézményeinek fejlesztési projektjeihez szükséges külső, elsősorban EU társfinanszírozott, illetve hazai pályázati források elérése, megszerzése, a pályázatok bonyolítása,
 • a XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos hőszigetelésének pénzügyi támogatására kiírt pályázatok lebonyolítása,
 • A Kertvárosi Gazdi Program keretében lebonyolítja a macskaivartalanítási programot.

A Főépítész feladatkörében:

 • szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
 • vezeti a helyi önkormányzati építészeti-műszaki tervtanácsot.

Egyéb feladatok:

 • a településképi bejelentési eljárásra benyújtott kérelmek szakmai előkészítése, elbírálása,
 • az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez hatósági bizonyítvány kiállítása,
 • 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik telephelyének alkalmasságáról igazolás kiállítása,
 • központi címregiszterrel és címképzéssel kapcsolatos ügyek rendezése,
 • földhivatali telekalakítási eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása,
 • házszámozással kapcsolatos eljárások lefolytatása,
 • közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kivizsgálása.

A Főkertész feladatkörében:

 • koordinálja a zöldfelületi beruházásokat, a Kertvárosi Erdősítési Programot, a „Tiszta udvar, rendes ház” programot,
 • lebonyolítja a Gyümölcsfaültetési programot,
 • intenzív lakossági ismeretterjesztő kommunikációt folytat a zöldfelület kezelési feladatokkal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekről,
 • útépítéseknél, illetve közterületi fakivágás tárgyú hatósági eljárások során egyezteti és jóváhagyja a favédelmi terveket, szakvéleményt készít, elkészíti a tulajdonosi hozzájárulást,
 • közmű beruházásoknál ellenőrzi a zöldfelületet érintő nyomvonalvezetéseket és kiadja a zöldterület-kezelői hozzájárulást, a tulajdonosi hozzájárulás elkészítéséhez.