Ugrás a tartalomra

Folytatódik az ebösszeírás!

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ebrendészeti feladataival összefüggésben 2022. június 15. napja és 2022. szeptember 15. napja között időszakos ebösszeírást végez Budapest XVI. kerület közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani, az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az "Adatlap a Budapest XVI. kerületi Ebösszeíráshoz" elnevezésű nyomtatványt ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módok valamelyikén:

Kérjük, töltsék ki az ehhez szükséges nyomtatványt, amelyek átvehetőek a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a kerületi állatorvosi rendelőkben.

A lakosság részére széles körben, az alábbi módokon nyújtunk lehetőséget az adatlap benyújtására.

  • Levélben, postai úton az 1163 Budapest, Havashalom u. 43. levélcímre. Kérjük, a borítékra írják rá: „Ebösszeírás”!
  • Személyesen leadható a Hivatal ügyfélszolgálatán.
  • Az űrlap a csatolmányok közül letölthető.

A kitöltött és lementett űrlapot e-mailen az igazgatas@bp16.hu e-mail-címre kell elküldeni.

  • Ügyfélkapun keresztül:

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=f318d78a-ae46-4d4a-8af6-ea9c44a44351&_n=budapest_xvi._keruleti_polgarmesteri_hivatala_%25E2%2580%259Eebosszeiras%25E2%2580%259D

Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2022. szeptember 15. napját követően az „Ebösszeíró” adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Felhívjuk továbbá a tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.rendelet alapján állatvédelmi bírsággal sújtható.

Kérem, amennyiben az ebösszeírással kapcsolatban bármilyen kérdésük vagy észrevételük merülne fel, keressék az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda munkatársát az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: +36-1/4011-595, e-mail: igazgatas@bp16.hu

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
  • Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) kormányrendelet
  • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet