Ugrás a tartalomra

Hirdetmény a 2019. évi bírósági ülnökválasztásról

Magyarország köztársasági elnöke a 2019.  évi bírósági ülnökválasztást 2019. március 7.  és 2019. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezők a Fővárosi Törvényszékhez, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz április 3-ig, a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz április 9-ig jelölhetnek bírósági ülnököket.

Az ülnökök jelölése

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. tv. (a továbbiakban: Bjt.) 213. § (1) bekezdés értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A Bjt. 213. § (3) bekezdés értelmében a katonai ülnököket - ideértve a Be. 698. § (4) bekezdésére tekintettel a Be. 680. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő katonai ülnököket is - a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai - az ott működő érdek-képviseleti szervek javaslataira is figyelemmel - jelölik.

A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségeit (1. sz. melléklet), valamint a bírósági ülnökké jelölést tartalmazó nyomtatvány (2/a. sz. melléklet, 2/b. sz. melléklet, 2/c. sz. melléklet), továbbá a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) átvehető a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (1163 Budapest, Havashalom u. 43. fsz. 8.), illetve letölthető a www.bp16.hu honlapról.

A kitöltött nyomtatványokat (jelölésről és annak elfogadásáról szóló nyomtatvány), valamint az erkölcsi bizonyítványt személyesen a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani, vagy postai úton a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) címre kell megküldeni, úgy, hogy a Fővárosi Törvényszékhez és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz történő jelölés esetén legkésőbb 2019. április 3-ig, a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz történő jelölés esetén legkésőbb 2019. április 9-ig beérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét, valamint azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök választása

A Pesti Központi Kerületi Bíróság  ülnökeit Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg.

Budapest, 2019. március 25.

Kovács Péter s.k.
polgármester

Hír kategória
Közzétéve
2019. 03. 25. - 15:59
Utoljára szerkesztve
2019. 04. 10. - 15:27