Ugrás a tartalomra

Önkormányzati fűtési támogatás nyugdíjasok és nagycsaládosok részére

                                           TÁJÉKOZTATÓ FŰTÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete értelmében a nyugdíjasok és nagycsaládosok fűtési költségeihez való hozzájárulásként fűtési támogatás adható.

Az erre irányuló kérelmet minden év október 1. napjától november 15. napjáig lehet benyújtani az e célra rendszeresített nyomtatványon. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs!

A nyomtatvány átvehető a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalban (1163 Budapest, Havashalom u. 43.), vagy letölthető az Önkormányzat weboldaláról: https://www.bp16.hu/szocialis-es-gyermekvedelmi-ugyek/futesi-tamogatas, illetve benyújtható elektronikusan, e-papír formájában: https://www.bp16.hu/e-ugyintezes/tamogatas-dijazas-gondoskodas/nyugdijasok-es-nagycsaladosok-futesi-koltsegeihez-valo

A támogatás megállapítása jövedelemfüggő, az egy főre eső jövedelem a legméltányosabb esetben sem haladhatja meg a 76.950 forintot. A pontos jövedelmi határok és egyéb feltételek a nyomtatvány tájékoztató részén olvasható.

A fűtési támogatás összege december, január, február, március hónapokra havi 4000.-Ft. A támogatás egy összegben, január hónapban kerül folyósításra.

A kérelmet benyújtani személyesen vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal Szociális és Szociális Intézményi vagy Ügyfélszolgálati Irodáján (1163 Budapest, Havashalom u. 43.), illetve elektronikusan, e-papír formájában a https://www.bp16.hu/e-ugyintezes/tamogatas-dijazas-gondoskodas/nyugdijasok-es-nagycsaladosok-futesi-koltsegeihez-valo. hivatkozáson lehet.

Bővebb információ a +36-1/4011-429, -568, -682, -428-as telefonszámokon kérhető.

Ács Anikó

alpolgármester