Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Tisztelt Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgár-mesterek általános választását, a Nemzeti Választási Bizottság a 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását

2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte ki.

A választópolgárok a szavazóköri névjegyzékbe vételükről szóló értesítést 2019. augusztus 7-től kezdődően kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgár személyesen, a lakóhelyéhez (állandó lakcím) tartozó szavazókörben szavazhat.

Átjelentkezés

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be a HVI-hez, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb:

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli  elektronikus benyújtás esetén 2019. október 9-én 16.00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén 2019. október 11-én 16.00 óráig 

lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes választási irodától. (Budapest XVI. kerületi Helyi Választási Iroda, a továbbiakban: HVI, 1163 Budapest Havashalom u. 43. fsz. 8. szoba, tel: 401-1473).

Az átjelentkezésre irányuló kérelem a helyi önkormányzati, nemzetiségi választópolgár esetében e mellett a nemzetiségi választásra is kiterjed.

Mozgóurna

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigyen ki számára mozgóurnát.

A mozgóurnát a választópolgár kérheti:

  • a lakcímére,
  • átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére,
  • a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be

a) a Helyi Választási Irodához (Budapest XVI. kerületi Helyi Választási Iroda 1163 Budapest Havashalom u. 43. fsz. 8. szoba, tel: 401-1473).

    aa) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli  elektronikus úton 2019. október 9-én 16.00 óráig,

   ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy

   ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz (SZSZB), meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. október 13-án a szavazás megkezdését követően legkésőbb 12.00 óráig.     

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy a választási értesítőt figyelmesen olvassák el, mivel az tartalmazza, hogy a választópolgár lakcíme melyik szavazókörhöz tartozik, továbbá, hogy az a szavazókör melyik önkormányzati intézményben (szavazóhelyiség) található! 

A szavazás során a szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím vagy személyi azonosító igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

  • lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, papíralapú, könyv formátumú) vagy
  • személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem rendelkezik a szavazás napján, vagy azok érvényessége lejárt, nem szavazhat, ezért kérem, hogy okmányai érvényességét nézze meg, és szükség esetén gondoskodjon arról, hogy okmánya a szavazás napján érvényes legyen.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Polgármesteri Hivatalban Választási Információs Szolgálat működik, ahol munkatársaim készséggel állnak a rendelkezésükre. Telefonon: 4011-473, 4011-416, 4011-548, FAX: 404-4298, és e-mailben: hvi@bp16.hu.

További információkat találhatnak az önkormányzati választással kapcsolatban a www.valasztas.hu, valamint a www.bp16.hu weboldalakon is.

Dr. Csomor Ervin
a Helyi Választási Iroda vezetője

Csatolmány Méret
hvi_tajekoztatoja.pdf 633.06 KB