Ugrás a tartalomra

Választási hirdetmény a jelöltekről

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket a XVI. kerületben induló polgármester- és képviselő-jelöltekről, a szavazólapokon szereplő – a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt - sorrendben.

Polgármester-jelöltek:

Schaffer Viktor        CIVIL16 Egyesület
Kovács Péter            FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Nemes Gábor           Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika (Momentum-DK- MSZP- Párbeszéd)  

Képviselő-jelöltek:

1. Egyéni választókerület:

Szatmáry László                     FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Nagy Richárd György            Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
Bognár Zsolt Péter                 CIVIL16 Egyesület

2. Egyéni választókerület:

Horváth Ádám                       FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Schaffer Viktor                      CIVIL16 Egyesület
Vajda Zoltán                          Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)

3. Egyéni választókerület:

Daróczi Zoltán                       CIVIL16 Egyesület
Gáspár József                         FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Mizsei László                         Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)

4. Egyéni választókerület:

Váczi Imre                             Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
Dobre Dániel                          FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Dági Szabolcs Ferenc            CIVIL16 Egyesület

5. Egyéni választókerület:

Abonyi János                         Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
Békefi József Ottó                  CIVIL16 Egyesület
Vincze Ágnes                         FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)

6. Egyéni választókerület:

Kepes Ágnes                          Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
Dr. Környeiné Rátz Katalin   FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Baráth Anita                          CIVIL16 Egyesület

7. Egyéni választókerület:

Antalóczy Csaba                    FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Pacher Tibor                           Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
Vadász Dániel Máté               CIVIL16 Egyesület

8. Egyéni választókerület:

Vass Pál                                 FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Bagdi Erzsébet                       CIVIL16 Egyesület
Mrena Edit                             Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)

 
9. Egyéni választókerület:

Nemes Gábor                         Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
Kiss Anita                              CIVIL16 Egyesület
Kovács Péter                          FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)

10. Egyéni választókerület:

Honfiné Szabó Viktória Eszter  CIVIL16 Egyesület
Tokody Marcell Gergely        Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
Ács Anikó                              FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)

11. Egyéni választókerület:

Lengyel Patrik                        Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
Horváth Károly László          CIVIL16 Egyesület
Kovács Raymund                   FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)

12. Egyéni választókerület:

Burmeister Andrea                 független
Csizmazia Ferenc                   Momentum Mozgalom - Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd Magyarországért Párt - Lehet Más a Politika – Jobbik Magyarországért Mozgalom (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik)
Szász József                           FIDESZ-MPSz – Kereszténydemokrata Néppárt (FIDESZ-KDNP)
Kovács Ambrus                     CIVIL16 Egyesület

További információk a választással kapcsolatban:

Az a választópolgár, aki a XVI. kerületben lakik a szavazáskor három szavazólapot kap:

  • megválaszthatja a kerület polgármesterét: a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,
  • megválaszthatja a kerület önkormányzatának képviselő-testületét: a választókerület jelöltjei közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát (az önkormányzati képviselőknek csak egy részét választják egyéni választókerületben, a képviselői mandátumok másik részét a töredékszavazatok alapján a kompenzációs listákról osztják ki),
  • megválaszthatja Budapest főpolgármesterét: a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát.

Az önkormányzati választáson mindenki csak a saját lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Aki azonban a lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is rendelkezik, választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti választási irodától. Átjelentkezni október 9. napján 16 óráig kizárólag a választás kitűzését megelőzően legalább június 26-ig létesített tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati  képviselők  választásán Magyarország külképviseletein szavazásra nincs mód!

Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

Ismételten felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét arra, hogy az augusztusban postán megkapott a választási értesítőt figyelmesen olvassák el, mivel az tartalmazza, hogy a választópolgár lakcíme melyik szavazókörhöz tartozik, továbbá, hogy az a szavazókör melyik önkormányzati intézményben (szavazóhelyiség) található! 

A szavazás során a szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím vagy személyi azonosító igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

  • lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, papíralapú, könyv formátumú) vagy
  • személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy útlevél, vagy vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Ha Ön a fent felsorolt okmányok egyikével sem rendelkezik a szavazás napján, vagy azok érvényessége lejárt, nem szavazhat, ezért kérem, hogy okmányai érvényességét nézze meg, és szükség esetén gondoskodjon arról, hogy okmánya a szavazás napján érvényes legyen.

Információk a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásához

A nemzetiségi önkormányzati képviselőkre kizárólag a központi névjegyzékben az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgár szavazhat!

A XVI. kerületben az alábbi nemzeti és etnikai kisebbségek vonatkozásában kerül sor települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra: görög, horvát, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb és szlovák.

Az adott nemzetiség tagjaként regisztrált választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, melyben egyébként is szavaz. Ez esetben neki a nemzetiségi névjegyzéket is alá kell írnia.
A szavazólapon az érintett nemzetiség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. Érvényesen szavazni legfeljebb annyi jelöltre lehet, ahány tagú a képviselő-testület. Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.
Az egyes nemzetiségek jelöltjeinek nyilvántartásba vétele, illetve a szavazólapokon a jelöltek sorrendje a www.bp16.hu honlapon megismerhető.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Polgármesteri Hivatalban Választási Információs Szolgálat működik, ahol munkatársaim készséggel állnak a rendelkezésükre. Telefonon: 4011-473, 4011-416, 4011-548, FAX: 404-4298, és e-mailben: hvi@bp16.hu.

További információkat találhatnak az önkormányzati választással kapcsolatban a www.valasztas.hu, valamint a www.bp16.hu weboldalakon is.

Dr. Csomor Ervin sk.
a Helyi Választási Iroda vezetője

Csatolmány Méret
valasztasi_hirdetmeny_0911.pdf 1.32 MB