Ugrás a tartalomra

Margit utca - Olga utca sarkán 17m2 területű helyiség bérbeadása

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2004. (IX. 30.) rendelete alapján Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, mint kiíró (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló, 1163 Budapest, Margit u. – Olga u. sarkán, 106904/29 hrsz.-ú  közterületi  besorolású ingatlanon lévő 17 m2 területű 3. számú nem lakás célú helyiség bérbeadására jelen felhívás mellékletében foglalt tartalommal és feltételekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 07.  9.00 óra
(Határidőn túl érkezett pályázat érvénytelennek tekintendő.)

Helye: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodája (1163 Budapest, XVI. kerület Havashalom u. 43.).

Ajánlatok felbontásának ideje: 2024. május 07.  13.00 óra
(Az ajánlatok felbontása zártkörűen zajlik.)

A pályázatok elbírálására biztosított határidő: 2024. június 30.

Az elbírálási határidőt a kiíró – indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Az elbírálásra nyitva álló, meghosszabbított határidőről, ezzel egyidejűleg az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbodásáról a pályázókat tájékoztatjuk.

Ajánlati kötöttség időpontja: 2024. július 31.

A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásától számítva a pályázati felhívásban meghatározott időpontig tart, amelyet a kiíró egyoldalú írásbeli nyilatkozatával meghosszabbíthat. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha annak határideje lejár, illetve ha a kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti. 

Budapest, 2024. április 22.

Kovács Péter
Polgármester

Csatolmány Méret
Margit-u-Olga-u.sarok_3.sz-pavilon_2024.04.22.doc (92.5 KB) 92.5 KB

Térkép

Margit utca - Olga utca sarkán 17m2 területű helyiség bérbeadása