Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskola

Az intézmény vezetője:

Beiskolázással foglalkozó vezető:

Jávor Annamária intézményvezető

Abóczki Éva intézményvezető helyettes,

 

” Az iskola arra való, hogy az ember

  megtanuljon tanulni,

  hogy felébredjen benne tudásvágya,

  megismerje a jól végzett munka örömét,

  megízlelje az alkotás izgalmát,

  megtanulja szeretni, amit csinál,

  és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”                 

(Dr. Szent-Györgyi Albert)

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Célunk, hogy tanulóink képességeinek kibontakoztatásával, készségeik fejlesztésével személyiségüket nyitottá és fogékonnyá tegyük. A színvonalas, továbbtanulásra alaposan felkészítő oktatás mellett hangsúlyt helyezünk a nevelésre, a hagyományos értékrend átadására. Fontosnak tartjuk a szülői házzal való együttműködést, amelynek kialakítását már az óvodáskor végén megalapozzuk.

Nevelő munkánkat pszichológus, logopédus és fejlesztő pedagógus segíti.

Képzési programok:

- egész napos oktatás 1-2. évfolyamokon /választható/

- 1. osztálytól emelt szintű angol /8. osztályban államilag elismert vizsgát tehetnek a tanulók/

- 1-8.évfolyamon sakk (logikai játékok)

- 1-8. évfolyamon emelt szintű magyar nyelv és irodalom (drámajáték, művészetek)

- több tantárgyból csoportbontás

- kihelyezett zeneiskolai képzés

Az egész napos oktatás megkönnyíti az óvoda iskola közötti átmenetet. A tanítási órák és a szabadidős tevékenységformák váltják egymást. A házi feladatot a gyerekek a nap folyamán tanítói irányítással készítik el. Ez a képzési forma tág teret nyújt a képességek szerinti fejlesztéshez.

Az angol nyelv oktatásának bevezetése 1. osztálytól a gyermekek életkorának megfelelően játékos formában történik. Akik ezt a képzési formát választják, nyolcadik osztályig magasabb szinten tanulhatják az angolt és felkészítést kaphatnak korosztályuknak megfelelő nyelvvizsgára. Ezeknek a gyerekeknek nagyobb lehetősége nyílik pl. két tanítási nyelvű középiskolában folytatni tanulmányaikat.

Sportolási lehetőségek: labdarúgás, kosárlabda, karate, aikido, judo, vívás, tánc, aerobik, úszás, tömegsport

Szakkörök: angol /kezdő, társalgási/, kémia, öko, néptánc, kerámia, énekkar, logikai játékok, sakk, gra-firka, tehetséggondozó, játékos anyanyelv /interaktív/, gyöngyfűző.

Hagyományok: Arany-fakanál főzőverseny, Szüreti mulatság, Egészségnap /Tökfesztivál/, farsang, kirándulások, színház, múzeumlátogatások, Arany Napok, Családi Nap, Gyermeknap, Liba-bál, Karácsonyi koncert, Bemutatkozunk

Tárgyi feltételek: interaktív táblák, laptopok, projektorok, írásvetítők, szaktantermek (pl: informatika, fizika-kémia), könyvtár (több mint 15.000 kötet), műfüves focipálya, sportudvar, játszóudvar, játszótér.

Térkép

Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskola