Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda

Székhely:

1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3.

Telephelyek:

1162 Budapest, Hermina utca 66-68.

1162 Budapest, Hársfa utca 54-56.

Óvodavezető: Dénes Hilda

Pedagógiai Programunk kiemelkedő területe a mozgás és kommunikáció a környezettudatosság tükrében. A gyermekek nevelése homogén és vegyes csoportokban történik. 2013-ban elnyertük a „Zöld Óvoda” címet, a gyerekeket a természet szeretetére és környezetvédelemre tanítjuk, ezt a nevelőmunkánkban komplex módon valósítjuk meg. A gyermekeket érzelmi biztonságban neveljük, figyelembe véve és elfogadva egyéniségüket. Feladatunk a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, a sokoldalú személyiség fejlesztése. Ezt a munkát az óvodapedagógusok és a dajkák mellett pszichológus, logopédus és pedagógiai asszisztens segíti. Szem előtt tartjuk a gyermekek jogait. Az óvodában derűs, szeretetteljes légkör veszi körül a gyermekeket. A képességfejlesztés egyénre szabott, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből indul ki. Célunk, hogy az óvodát úgy hagyják el a gyermekek, hogy az iskolai tanulásra alkalmasak legyenek, sokféle mozgástapasztalattal, kapcsolatteremtő, problémamegoldó képességgel rendelkezzenek. Személyiségükre a sikerorientáció legyen a jellemző.

Tárgyi feltételeink: Az intézmény az óvoda székhelyén és két telephelyen működik. Az épületek egymáshoz viszonylag közel helyezkednek el lakótelepi és családi házas környezetben. A Centenáriumi lakótelepen épült 6 csoportos óvoda tovább erősíti a játszótéren, bölcsődében kialakult gyermeki barátságokat. Az óvoda székhelye 2011-ben az „Egy óvoda-egy iskola” program keretében újult meg. Mind a Hermina utcai (4 csoportos) mind pedig a Hársfa utcai (3 csoportos) óvoda családi házas környezetben van. A Hermina utcai óvodánk teljes felújítása 2014-ben megtörtént szintén az „Egy óvoda-egy iskola” program keretében. Az óvodák udvarai árnyékosak, füvesek. A mászókák környezetbarát anyagból készültek, alkalmasak arra, hogy a gyermekek mozgásigényét kielégítsék, érdeklődésüket felkeltsék a mozgás iránt. A Centenáriumi óvoda jól felszerelt tornateremmel rendelkezik, mely intenzív mozgáslehetőséget biztosít a gyermekeknek. Az óvodák udvarát, kertjét, berendezéseit oly módon alakítottuk ki, hogy azok szolgálják a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljen változó testméretüknek, biztosítsa egészségük megőrzését, fejlődését.

Óvodánk hagyományai: Környezettel való ismerkedés a természetben, gyerekhét, előadások, évszakok köré csoportosított ünnepkörök, kiállítások szervezése, jeles napok megünneplése, családi munkadélutánok szervezése. 

Óvodánkban lehetővé tesszük, hogy azok a gyerekek, akiknek szüleik kérik, hitoktatásban részesüljenek. A szülők igénye alapján a nevelési idő után különféle szolgáltatásokhoz helyiséget biztosítunk.

Nyílt napok: Az óvodánk iránt érdeklődő szülők és gyerekek számára lehetőséget biztosítunk az óvodai jelentkezés hetében (május elején) 9:00 és 11:00 óra között, ill. délután 15:00 és 17:00 óra között, az „Óvodaváró családi nap” keretében, melynek időpontjáról a honlapon kaphatnak tájékoztatót az érdeklődők.

Csatolmány Méret
Bp_XVI_k_Gyerekkucko_Ovoda_ertekeles.pdf (427.8 KB) 427.8 KB

Térkép

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda

Centenáriumi sétány 3.
1165 Budapest