Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Herman Ottó Általános Iskola

Az intézmény vezetője:

Beiratkozással foglalkozó vezetők:

Kocsis Tóth Mariann intézményvezető

Pekár Istvánné, Szalayné Molnár Julianna

 

Iskolánk Rákosszentmihályon, nyugodt, családi házas környezetben található.

Az épületben 16 jól felszerelt tanterem, 1 szaktanterem (kémia-fizika előadó), nagy tornaterem, technikaterem, informatika terem, táncterem és 3 kis tanterem, fejlesztő- logopédia terem található. Két tanteremben interaktív tábla használati lehetőség van. Az iskolához felújított, öntött gumis sportudvar, alsós és felsős játszóudvar tartozik.

Az iskola képzési programja, célja: Oktató-nevelő munkánk célja tanulóink sikeres beiskolázása, amelynek alapja olyan hagyományos általános iskolai alapképzés, ahol a tantárgyak átfogó, alapos ismeretén belül kiemelt jelentősége van az idegen nyelvek oktatásának, a matematikai gondolkodás elsajátításának, a természetismeretnek és a környezetvédelemnek. Fontos szerepet kap az alsó tagozat alapos alapozó munkája. Célunk az anyanyelvi ismeretek, a matematikai gondolkodás és a beszédkészség fejlesztése. Az első osztályban az olvasástanítás szótagoló, dyslexia prevenciós módszerrel történik. Az idegen nyelvek tanítását első osztályban kezdjük játékos, alapozó módszerrel, később erre épül fokozatos terheléssel, óraszámemeléssel a felső tagozat emelt szintű idegen nyelv oktatása.  Gondot fordítunk a zenei hallás, a tánc- és ritmusérzék fejlesztésére. Az informatikaoktatása és folyamatos fejlesztése minden szempontból kiemelt szerepet kap. Az eredményes oktató-nevelő munkát iskola pszichológus és logopédus segíti. 9 000 kötetes könyvtár áll a tanulók rendelkezésére.

Speciális képzések:

  • idegen nyelv oktatás (angol v. német) 1. osztályban 1 óra/hét, 2. osztályban 1,5 óra/hét, 3-4. osztályban 3 óra/hét bontott csoportban
  • emelt szintű idegen nyelv oktatás 5. osztálytól 5 óra/hét (angol, német)
  • a tehetséges tanulók számára a 3-8. osztályban matematikából nívócsoportos oktatás,
  • az 5. évfolyamtól második idegen nyelv választási lehetőség (angol, német, spanyol)   
  • a 4. évfolyamtól informatika oktatás (32 hálózatba kötött gép, internetre   kapcsolódási lehetőség)
  • 1-8. évfolyamon néptánc oktatás

Az intézményben lévő sportolási lehetőségek: tömegsport órákon: futball, kézilabda, röplabda, krikett, korcsolya, úszás, tenisz

Szakkörök: 8. évfolyamosok számára matematika és magyar felvételi előkészítő, néptánc, színpadi tánc, rajz, matematika, gitár, barkács

Egyéb szabadidős tevékenységek: karate, kosárlabda, kézműves foglalkozás, sakk, dzsúdó, gyermekjóga, modern tánc

A szülők által fizetett képzési költségek: Az iskolai sportolási lehetőségek és szakkörök ingyenesek, az egyéb foglakozások a külső szolgáltatók felé térítéskötelesek.

Egyéb: az alsó tagozaton minden osztálynak saját napközis csoportot indítunk, a felsősöknek tanulószoba működik.

Térkép

Budapest XVI. kerületi Herman Ottó Általános Iskola

Regele János utca 43-45.
1161 Budapest