Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Jókai Mór Általános Iskola

Az intézmény vezetője:

Beiskolázással foglalkozó vezető:

 Bohus Mihály László intézményvezető

 Erős Gabriella intézményvezető helyettes

 

 

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Iskolánkban mindennél fontosabbnak tartjuk a gyermekek tehetségének kibontakoztatását, kompetenciáik fejlesztését és az esélyegyenlőség érvényesítését.
Első osztályosaink a hangoztató - elemző - összetevő módszerrel tanulnak olvasni.

Fejlesztő pedagógus segíti a lemaradó tanulók felzárkóztatását.

Képzési Programok: Felső tagozaton emelt szinten oktatjuk az angol nyelvet és magasabb óraszámban a természettudományos tárgyakat. Választható nyelv: angol és német. Első osztálytól szakköri formában, harmadik osztálytól órarendi keretekben ismerkedhetnek a gyerekek a választott idegen nyelvvel.

Bontott csoportokban oktatjuk az idegen nyelveket, a magyar nyelv és irodalmat, a matematikát, a technikát és az informatikát.

Napközi, tanulószoba: Az egész napos ellátást a napközi otthon színvonalas foglalkozásai biztosítják. Felső tagozatos tanulóinknak tanulószobát biztosítunk.

Sportolási lehetőségek: kézilabda, kosárlabda, játékos gyermektorna, gerinctorna, sakk, cselgáncs, karate, labdarúgás, úszás, asztalitenisz, modern tánc

Szakkörök: rajz, angol, német, furulya, drámajáték, informatika, matematika, fizika, történelem, énekkar, origami, meseolvasó, anyanyelvi, természetismeret, tanulás tanulása, játékos matematika, festés-bábkészítés

Hagyományok: Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. Önköltséges erdei iskolát szervezünk az 5. évfolyamon. Népszerűek a játszóházak, a farsang, a gyermek- és sportnapi programok, a családi nap, a kulturális műsorok és a színházlátogatások.

Tárgyi feltételek: A kerületben az egyik legnagyobb tornateremmel és sportudvarral büszkélkedhetünk. Tantermeink korszerű bútorokkal vannak berendezve. Két számítástechnika terem áll a tanulók rendelkezésére, interaktív táblák segítik az eredményes oktatást. A könyvtárnak kb. 15.000 kötetes állománya, tekintélyes CD- és videótára, valamint különálló olvasóterme van. Internetes hozzáférés biztosítja a tanuláshoz, önképzéshez és információszerzéshez szükséges feltételeket.

Térkép

Budapest XVI. kerületi Jókai Mór Általános Iskola

Tiszakömlő utca 29-35.
1163 Budapest