Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola

Az intézmény vezetője: Dienes Anna

 

A beiskolázással foglalkozó személy: Dienes Anna és Fornwald Annamária

 

Pedagógiai-nevelési alapelvek: 8 évfolyamos általános iskolaként alapvető célunk, hogy lelki és szellemi háttér biztosításával, színvonalas nevelő-oktató munkával korszerű ismereteket közvetítsünk tanulóink felé. A gyermekekben lévő természetes kíváncsiságra építve olyan környezetet igyekszünk biztosítani, amelyben a kérdezés, a képzelet, a kreativitás, az önkifejezés élmény és érték. Iskolánk tagja a Tehetségpont hálózatnak.

Képzési programok:

 1.) Magyar angol két tanítási nyelvű osztály:

1-8. évfolyamon: a tanulók heti 5 órában tanulják az angol nyelvet csoportbontásban, angol anyanyelvi tanár segítségével.

Angol nyelven oktatott tantárgyak:

  • 1-4. évfolyamon: ének-zene, technika, rajz,
  • 5-6. évfolyamon: angol civilizáció, egyetemes történelem, vizuális kultúra,
  • 7-8. évfolyamon: egyetemes történelem, angol civilizáció, földrajz,
  • Az 1-4. évfolyamon a program megvalósítása egész napos formában történik,
  • 5-8. évfolyamon tanulószoba működik.

2.) Általános képzést nyújtó osztály

Az 1-4. évfolyamon egész napos oktatást biztosítunk a gyerekek számára. A tanítási órákba beépítve, ill. heti 1 órában. csoportbontásban képességfejlesztő sakk /Sakkpalota program/ foglalkozást tartunk, valamint már az első három évfolyamon angol nyelvet oktatunk heti 2 órában, csoportbontásban.

Az általános képzést nyújtó osztályokban 5-8. évfolyamon lehetőség van a magasabb óraszámú matematika, a magyar nyelv és irodalom valamint az angol nyelvi órák választására.

Tanulószoba: 5 – 8. évfolyamon délután tanulószobai foglalkozás keretében készülhetnek a tanórákra, a felkészülést fejlesztő tanárok is segítik.

Sportolási lehetőségek: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, atlétika, úszás, vívás.

Szakkörök: dráma, énekkar, matematika, angol, hangszeres oktatás (furulya, citera, klarinét) teszi lehetővé a szabadidő hasznos eltöltését.

Hagyományok: fontos a gyerekek művészeti és hagyományőrző nevelése, énekkar, hangszeres oktatás, grafika, művészeti kiállítások működtetésén keresztül.

Tárgyi feltételek: Intézményünk rendelkezik tornateremmel, sportudvarral, szaktantermekkel (informatika, technika, biológia, kémia, fizika és angol). A tanítási órák szakmai sikerességét támogatják az interaktív táblák segítségével használható programok.

Térkép

Budapest XVI. kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola