Ugrás a tartalomra

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda

Székhely:

1162 Budapest, Péterke utca 10-12.

Telephely: 1162 Budapest, Monoki u. 58

Óvodavezető: Horváth-Veress Zsófia

Alapítvány: Gyermekünkért Óvodai Alapítvány          

Óvodánkról röviden: kilenc csoportos óvodánk (két épületben) Árpádföldön, családi házas környezetben található.

Pedagógiai programunk: az intézményes nevelés másodlagos szocializációs színtér a gyermekek életében. Alapvető feladatunk a kultúra átadása, közvetítése az életkori sajátosságokhoz igazodó nevelési módszerekkel oly módon, hogy az örök emberi értékek saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak. Programunk megvalósításában az alapvető gyermeki megnyilvánulásokra, a játékra és a mozgásra építünk. Nevelési céljaink meghatározásánál a prevencióból és a korai fejlődés tudatos támogatásából indulunk ki. Szakértői vélemény alapján felvállaljuk a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését.

Tárgyi feltételek: a játékok, eszközök kiválasztásánál alapvető szempontnak tartjuk az elmélyült játék mellett az egyéni képességek fejlesztését is. A csoportszobák felszerelése mobilizálható, lehetőséget teremtve a játékhoz szükséges megfelelő tér kialakítására. Mivel óvodánk szép természeti környezetben, tágas, jól felszerelt játszóudvarral rendelkezik – UNIO-s szabványnak megfelelő játszóeszközökkel – biztosítani tudjuk a lehetőséget a gyermekek mozgás- és játékigényének kielégítésére.

Hagyományok, ünnepek: Az ünnepek nemcsak megerősítik a néphagyományokat, nemzeti értékeket, hanem a gyermek számára változatos tevékenységre, önálló elképzelések megvalósítására ad lehetőséget. Fontosnak tartjuk a jeles napok megünneplését (pl.: Állatok világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja). Szoros kapcsolatot építettünk ki körzeti iskoláinkkal és a bölcsődével. A gyermekek számára különböző tevékenységi formákkal biztosítjuk a környezet aktív megismerését. Fontos esemény óvodánkban a „Margaréta hét”, melyen a gyermekek szüleikkel együtt élvezhetik a változatos programokat.

Nyílt nap: az óvodánkba még nem járó gyermekek szülei részére lehetőséget teremtünk óvodánk megismerésére 2016. március 24-én 9:00 -10:00 óra között, ahol az óvodavezető mutatja be az óvodával kapcsolatos tudnivalókat.

Szülői igények alapján heti egy alkalommal hitoktatást (térítésmentesen), valamint úszás- és korcsolyaoktatást szervezünk.

Programszerzőnk, Porkolábné dr. Balogh Katalin mondatai alapvető fontosságúak munkánk során: „Az óvodapedagógusnak úgy kell közvetítenie kultúránkat, hogy ezáltal az óvodás gyermekek érzelmileg, erkölcsileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjanak. A felnőtt szakembernek kell ismernie a módját és vállalnia azt a felelősséget, hogy úgy vezesse el a gyermeket az iskola küszöbéig, hogy az új feladatokra felkészült, alkalmas legyen, s eközben boldog gyermekkorát megőrizhesse!”

Csatolmány Méret
Budapest_XVI_k_Margareta_Ovoda.docx (24.58 KB) 24.58 KB

Térkép

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda

Péterke utca 10-12.
1162 Budapest